2019 m. balandžio 11 d. Europos Vadovų Taryba (50 straipsnis), susitarusi su Jungtine Karalyste, nusprendė dar pratęsti Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnio 3 dalyje nustatytą dvejų metų laikotarpį iki 2019 m. spalio 31 d. Atsižvelgiant į šį sprendimą, kol nepranešta kitaip, šiame puslapyje paskelbtuose dokumentuose bet kokia nuoroda į 2019 m. kovo 30 d. 00.00 val. (Vidurio Europos laiku) arba 2019 m. balandžio 13 d. 00.00 val. (Vidurio Europos laiku), kaip į Jungtinės Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos datą, turi būti laikoma nuoroda į 2019 m. lapkričio 1 d. 00.00 val. (Vidurio Europos laiku).

Atkreipkite dėmesį į tai, kad:

  1. jeigu Jungtinė Karalystė nesurengs rinkimų į Europos Parlamentą pagal taikytinus Sąjungos teisės aktus ir neratifikuos Susitarimo dėl išstojimo iki 2019 m. gegužės 22 d., pirmiau nurodytas sprendimas nustos galioti 2019 m. gegužės 31 d. ir išstojimas įvyks 2019 m. birželio 1 d.;
  2. jeigu Jungtinė Karalystė ratifikuos Susitarimą dėl išstojimo bet kada iki 2019 m. spalio 31 d., išstojimas įvyks pirmąją mėnesio, einančio po ratifikavimo procedūrų pabaigos, dieną.

Papildomas administracinis ir techninis darbas, siekiant pasirengti Jungtinės Karalystės išstojimui, taip pat pasirengimui ir nenumatytiems atvejams skirti komunikatai ir Tarybos darbo grupės (50 straipsnis) pasirengimo seminarai.

Europos Komisijos komunikatai

Komunikatas „Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos be susitarimo poveikio mažinimas: suderintas Sąjungos požiūris“ (2019 m. balandžio 10 d.)

Komunikatas „Pasirengimas Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo 30 d. Komisijos nenumatytų atvejų veiksmų plano įgyvendinimas“ (2018 m. gruodžio 19 d.)

Komunikatas „Pasirengimas Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo 30 d. Veiksmų planas nenumatytiems atvejams“ (2018 m. lapkričio 13 d.)

Komunikatas dėl pasirengimo Jungtinės Karalystės išstojimui iš Europos Sąjungos 2019 m. kovo 30 d. (2018 m. liepos 19 d.)

Informacijos suvestinės ir klausimai bei atsakymai

Informacijos suvestinės ir klausimai bei atsakymai

Techniniai seminarai

Tarybos darbo grupės (50 straipsnis) pasirengimo seminarai

Rizikos valdymo finansinių paslaugų srityje laikotarpiu apie 2019 m. kovo 30 d. techninė darbo grupė