11. aprillil 2019 otsustas Euroopa Ülemkogu (artikkel 50) kokkuleppel Ühendkuningriigiga veel kord pikendada Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikes 3 sätestatud kaheaastast ajavahemikku kuni 31. oktoobrini 2019. Kõnealust otsust arvesse võttes ja kuni uute teadeteni tuleb sellel veebilehel avaldatud dokumentide kõiki viiteid 30. märtsile 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi) või 13. aprillile 2019 (kl 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi) kui Ühendkuningriigi EList väljaastumise kuupäevale tõlgendada kui viiteid 1. novembrile 2019 (kell 00.00 Kesk-Euroopa aja järgi).

Kui Ühendkuningriik peaks väljaastumislepingu ratifitseerima enne 31. oktoobrit 2019, toimub väljaastumine ratifitseerimise lõpuleviimisele järgneva kuu esimesel päeval.

Täiendav haldus- ja tehniline töö, mida on vaja Ühendkuningriigi väljaastumiseks valmistumiseks teha, teatised valmisoleku ja erandolukorra tegevuskavade kohta ning nõukogu artikli 50 töörühma seminarid Brexitiks valmistumise kohta.

Tellige meiliteavitus

Euroopa Komisjoni teatised:

Teatis: „1. novembril 2019 Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust tehtavate ettevalmistuste lõpuleviimine“ (4. september 2019)

Teatis: „Erandolukorra meetmed Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust: ettevalmistuste seis“ (12. juuni 2019)

Teatis: „Kuidas tulla toime Ühendkuningriigi kokkuleppeta liidust väljaastumisega: liidu kooskõlastatud käsitlus“ (10. aprill 2019)

Teatis: „Valmistumine Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust 30. märtsil 2019: komisjoni erandolukorra tegevuskava rakendamine“ (19. detsember 2018)

Teatis: „Valmistumine Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust 30. märtsil 2019: eriolukorras tegutsemise kava“ (13. november 2018)

Teatis: „Valmistumine Ühendkuningriigi väljaastumiseks Euroopa Liidust 30. märtsil 2019“ (19. juuli 2018)

Teabelehed ja küsimused/vastused

Teabelehed ja küsimused/vastused

Tehnilised seminarid

Nõukogu artikli 50 töörühma seminarid Brexitiks valmistumise kohta

Tehniline töörühm, mis käsitleb riskihaldust finantsteenuste valdkonnas enne ja pärast 30. märtsi 2019