Συμπληρωματικές διοικητικές και τεχνικές εργασίες για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώσεις για την προετοιμασία και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης καθώς και σεμινάρια προετοιμασίας της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου (Άρθρο 50).

Ανακοίνωση της 19ης Δεκεμβρίου 2018 «Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019: εφαρμογή του σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής»

Ανακοίνωση της 13ης Νοεμβρίου 2018 «Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019: σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης

Ανακοίνωση της 19ης Ιουλίου 2018 «Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019

Σεμινάρια προετοιμασίας της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου (Άρθρο 50)

Ενημερωτικά δελτία και ερωτοαπαντήσεις

Τεχνική ομάδα εργασίας σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κατά την περίοδο γύρω στις 30 Μαρτίου 2019