Στις 29 Οκτωβρίου 2019, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (άρθρο 50) αποφάσισε, σε συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, να παρατείνει τη διετή περίοδο που προβλέπεται δυνάμει του άρθρου 50 παράγραφος 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020. Μετά την απόφαση αυτή, και μέχρι νεωτέρας, κάθε αναφορά των δημοσιευόμενων σ’ αυτή τη σελίδα εγγράφων στην 30ή Μαρτίου 2019, στην 13η Απριλίου 2019 ή στην 1η Νοεμβρίου 2019 ώρα 00.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης) ως ημερομηνία αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πρέπει να νοείται ως αναφορά στην 1η Φεβρουαρίου 2020 ώρα 00.00 (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).
Σε περίπτωση που τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας αποχώρησης ολοκληρώσουν τις αντίστοιχες διαδικασίες κύρωσης και κοινοποιήσουν στον θεματοφύλακα την ολοκλήρωση των εν λόγω διαδικασιών τον Νοέμβριο του 2019, τον Δεκέμβριο του 2019 ή τον Ιανουάριο του 2020, η συμφωνία αποχώρησης θα τεθεί σε ισχύ αντιστοίχως:
- την 1η Δεκεμβρίου 2019·
- την 1η Ιανουαρίου 2020· ή
- την 1η Φεβρουαρίου 2020.

Συμπληρωματικές διοικητικές και τεχνικές εργασίες για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ανακοινώσεις για την προετοιμασία και το σχέδιο έκτακτης ανάγκης καθώς και σεμινάρια προετοιμασίας της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου (Άρθρο 50).

Εγγραφείτε συνδρομητής σε επικαιροποιήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής:

Ανακοίνωση: «Ολοκλήρωση της προετοιμασίας για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Νοεμβρίου 2019» (4 Σεπτεμβρίου 2019)

Ανακοίνωση: «Πρόοδος της προετοιμασίας των μέτρων έκτακτης ανάγκης για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση» (12 Ιουνίου 2019)

Ανακοίνωση: «Αντιμετώπιση των επιπτώσεων αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ένωση χωρίς συμφωνία: η συντονισμένη προσέγγιση της Ένωσης» (10 Απριλίου 2019)

Ανακοίνωση: «Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019: εφαρμογή του σχεδίου δράσης έκτακτης ανάγκης της Επιτροπής» (19 Δεκεμβρίου 2018)

Ανακοίνωση: «Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019: σχέδιο δράσης έκτακτης ανάγκης» (13 Νοεμβρίου 2018)

Ανακοίνωση: «Προετοιμασία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 30 Μαρτίου 2019» (19 Ιουλίου 2018)

Ενημερωτικά δελτία, ερωτήσεις και απαντήσεις

Ενημερωτικά δελτία και ερωτοαπαντήσεις

Τεχνικά σεμινάρια

Σεμινάρια προετοιμασίας της ομάδας εργασίας του Συμβουλίου (Άρθρο 50)

Τεχνική ομάδα εργασίας σχετικά με τη διαχείριση κινδύνων στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κατά την περίοδο γύρω στις 30 Μαρτίου 2019