Dne 11. dubna 2019 se Evropská rada (článek 50) po dohodě se Spojeným královstvím rozhodla prodloužit dvouleté období stanovené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii do 31. října 2019. Jakýkoli odkaz na 30. března 2019 v 0:00 hodin (SEČ) nebo 13. dubna 2019 v 0:00 hodin (SEČ) jako na datum vystoupení Spojeného království z Evropské unie, uvedený v dokumentech zveřejněných na této stránce, musí být na základě tohoto rozhodnutí až do odvolání interpretován jako 1. listopadu 2019 v 0:00 hodin (SEČ).

Pokud Spojené království ratifikuje dohodu o vystoupení kdykoli před 31. říjnem 2019, vystoupí z Unie k prvnímu dni měsíce následujícího po dokončení ratifikačních postupů.

Dodatečná administrativní a technická opatření týkající se přípravy na vystoupení Spojeného království z EU, sdělení ohledně připravenosti na různé eventuality a semináře pracovní skupiny Rady (článek 50) k této tématice.

Přihlásit se k odběru upozornění na aktualizace

Sdělení Evropské komise

Sdělení: „Aktuální stav příprav alternativních opatření týkajících se vystoupení Spojeného království z Evropské unie“ (12. června 2019)

Sdělení: „Řešení dopadů vystoupení Spojeného království z Unie bez dohody: koordinovaný přístup Unie“ (10. dubna 2019)

Sdělení: „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: provádění alternativního akčního plánu“ (19. prosince 2018)

Sdělení: „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019: alternativní akční plán“ (13. listopadu 2018)

Sdělení: „Příprava na vystoupení Spojeného království z Evropské unie dne 30. března 2019“ (19. července 2018)

Infopřehledy a časté otázky

Infopřehledy a časté otázky

Odborné semináře

Semináře pracovní skupiny Rady (článek 50) týkající se připravenosti na brexit

Technická pracovní skupina pro řízení rizik z oblasti finančních služeb v období kolem 30. března 2019