На 29 октомври 2019 г. Европейският съвет (член 50) реши, в съгласие с Обединеното кралство, да удължи двегодишния период, предвиден в член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз, до 31 януари 2020 г. Вследствие на това решение и докато не бъде решено друго, в документите, публикувани на тази страница, всяко посочване на 30 март 2019 г., 13 април 2019 г. или 1 ноември 2019 г. 00:00 часа централноевропейско време като датата на оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз трябва да се чете като посочване на 1 февруари 2020 г. 00:00 часа централноевропейско време.
В случай че страните по споразумението за оттеглянето приключат съответните процедури по ратификация и уведомят депозитаря за приключването на тези процедури през ноември 2019 г., декември 2019 г. или януари 2020 г., споразумението за оттегляне ще влезе в сила съответно на:
– 1 декември 2019 г.
– 1 януари 2020 г. или
– 1 февруари 2020 г.

Допълнителна административна и техническа работа за подготовка за оттеглянето на Обединеното кралство, съобщения за готовност и за извънредни действия и семинари на работната група на Съвета (член 50).

Абонирайте се за известия по електронната поща

Съобщения на Европейската комисия

Съобщение: Приключване на подготовката за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 1 ноември 2019 г. (4 септември 2019 г.)

Съобщение: Актуално състояние на подготовката на извънредните мерки във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз (12 юни 2019 г.)

Съобщение: Мерки в отговор на въздействието на оттегляне на Обединеното кралство от Съюза без споразумение: координиран подход на Съюза (10 април 2019 г.)

Съобщение: Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 30 март 2019 г.: изпълнение на плана за извънредни действия на Комисията (19 декември 2018 г.)

Съобщение: Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 30 март 2019 г.: план за извънредни действия (13 ноември 2018 г.)

Съобщение: Готовност за оттеглянето на Обединеното кралство от Европейския съюз на 30 март 2019 г. (19 юли 2018 г.)

Информационни документи и въпроси и отговори

Информационни документи и въпроси и отговори

Технически семинари

Работна група на Съвета (член 50) – семинари за подготовка

Техническа работна група по управление на риска в областта на финансовите услуги в периода около 30 март 2019 г