Zaradi izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije je treba zagotoviti, da bo po izstopu pravni okvir EU27 še naprej v celoti operativen. Predlagani ukrepi so specifični, omejeni in ciljno usmerjeni v odpravo negativnih učinkov, ki bi jih imel neurejeni izstop, ali v omogočanje potrebne prilagoditve zakonodaje.

Spodnji seznam vključuje predloge in pravne akte, kot jih je sprejela Komisija. Na voljo je tudi seznam ukrepov za pripravljenost in ukrepov za primer nepredvidljivih razmer, ki jih je leta 2019 treba predložiti v glasovanje v ustreznih odborih.

Državljani in deležniki lahko svoja stališča o pobudah, ki jih pripravlja Komisija, izmenjujejo na portalu za boljše pravno urejanje: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_sl

Naročila na elektronska obvestila

Naslov pobude Predlog/akt Komisije Postopek sprejetja
Galileo 25/03/2019 – 2019/488 izvedbeni akt
Spremembe carinskega zakonika Unije 19/03/2019 – C(2019)2014 izvedbeni akt
Letalstvo – Enkratni varnostni pregledi 14/03/2019 – C(2019)1884 izvedbeni akt
Tarifne kvote 11/03/2019 – 2019/386 izvedbeni akt
Uredba po nesreči v Černobilu 07/03/2019 – 2019/370 izvedbeni akt
Trgovinski tokovi med nekaterimi najbolj oddaljenimi regijami Unije in Združenim kraljestvom 14/02/2019 – 2019/260 izvedbeni akt
Varnost in povezljivost v železniškem prometu 12/02/2019 – COM(2019)88 dokumentacija postopka
Ime imetnika dovoljenja za krmne dodatke in predstavnika 06/02/2019 – 2019/221 izvedbeni akt
Operaterji zrakoplovov, za katere je Združeno kraljestvo določeno kot država članica upravljavka 06/02/2019 – 2019/225 uredba
Program Erasmus+ 30/01/2019 – COM(2019)65 dokumentacija postopka
Pravice iz socialne varnosti 30/01/2019 – COM(2019)53 dokumentacija postopka
Proračun EU za leto 2019 30/01/2019 – COM(2019)64 dokumentacija postopka
Izvzetje centralne banke Bank of England in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva v zvezi s transakcijami z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC 30/01/2019 – C(2019)791 dokumentacija postopka
Poročilo o izvzetju centralne banke Bank of England in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva na podlagi uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji 30/01/2019 – COM(2019)63 portal EUR-Lex
Poročilo o izvzetju centralne banke Bank of England in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva v zvezi s transakcijami z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC (izvzetje centralne banke) 30/01/2019 – COM(2019)62 portal EUR-Lex
Izvzetje centralne banke Bank of England in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva (MAR) 30/01/2019 – C(2019)792 dokumentacija postopka
Izvzetje centralne banke Bank of England iz zahtev glede preglednosti pred trgovanjem in po njem (MiFIR) 30/01/2019 – C(2019)793 dokumentacija postopka
Poročilo o izvzetju centralne banke Bank of England in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva na podlagi uredbe o zlorabi trga 30/01/2019 – COM(2019)68 portal EUR-Lex
Poročilo o izvzetju centralne banke Združenega kraljestva Bank of England na podlagi uredbe o trgih finančnih instrumentov 30/01/2019 – COM(2019 69 portal EUR-Lex
Poročilo o izvzetju centralne banke Združenega kraljestva Bank of England in urada za upravljanje dolga Združenega kraljestva na podlagi uredbe o poslih financiranja z vrednostnimi papirji 30/01/2019 – C(2019)794 dokumentacija postopka
Ime imetnika dovoljenja za krmne dodatke 29/01/2019 – 2019/138 izvedbeni akt
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo 23/01/2019 – COM(2019)48 dokumentacija postopka
Dovoljenja za ribolov 23/01/2019 – COM(2019)49 dokumentacija postopka
Teritorialno sodelovanje na irskem otoku

19/12/2018 – COM(2018)892

dokumentacija postopka
Letalski prevoz (osnovna povezljivost)

19/12/2018 – COM(2018)893

dokumentacija postopka
Letalski prevoz (varnost)

19/12/2018 – COM(2018)894

dokumentacija postopka
Cestni promet (osnovna povezljivost)

19/12/2018 – COM(2018)895

dokumentacija postopka
Splošno izvozno dovoljenje EU (blago z dvojno rabo) 19/12/2018 – COM(2018)891 dokumentacija postopka
Režim za dovoljenja Unije za izvoz blaga z dvojno rabo v Združeno kraljestvo med prehodnim obdobjem 19/12/2018 – 2019/401 dokumentacija postopka
Sklep o enakovrednosti CNS iz Združenega kraljestva

19/12/2018 – C(2018)9139

Izjava

portal EUR-Lex
Sklep o enakovrednosti CDD iz Združenega kraljestva

19/12/2018 – C(2018)9138

Izjava

portal EUR-Lex
Ravni geografske razčlenitve (plačilna bilanca)

19/12/2018 – C(2018)8872

dokumentacija postopka
Regulativni tehnični standardi (kliring)

19/12/2018 – C(2018)9122

Izjava

dokumentacija postopka
Regulativni tehnični standardi (kritja)

19/12/2018 – C(2018)9118

Izjava

dokumentacija postopka
Časovna omejitev za vlaganje izvoznih deklaracij (v pomorskem prometu ZK)

19/12/2018 – C(2018)9094

dokumentacija postopka
Izbris Združenega kraljestva iz registra Unije 17/12/2018 – C(2018)8707
Fluorirani ogljikovodiki (referenčne vrednosti)

17/12/2018 – C(2018)8801

portal EUR-Lex
Fluorirani ogljikovodiki (poročanje)

14/12/2018 – C(2018)8575

portal EUR-Lex
Energetska učinkovitost 13/11/2018 – COM(2018)744 dokumentacija postopka
Vizumi 13/11/2018 – COM(2018)745 dokumentacija postopka
Pregledi ladij 01/08/2018 – COM/2018/567 dokumentacija postopka
Prilagoditev koridorja jedrnega omrežja „Severno morje–Sredozemlje“ 01/08/2018 – COM/2018/568 dokumentacija postopka
Homologacija vozil 04/06/2018 – COM(2018)397 dokumentacija postopka
Porazdelitev tarifnih kvot 22/05/2018 – COM/2018/312 - Popravek dokumentacija postopka
Preselitev Evropske agencije za zdravila 29/11/2017 – COM(2017)735 dokumentacija postopka
Preselitev Evropskega bančnega organa 29/11/2017 – COM(2017)734 dokumentacija postopka