În perspectiva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că viitorul cadru juridic al UE-27 este și rămâne pe deplin operațional după retragere. Măsurile propuse sunt specifice, limitate și direcționate, vizând remedierea impactului negativ al unei retrageri dezordonate sau facilitarea adaptării necesare a legislației.

Cetățenii și părțile interesate își pot împărtăși opiniile cu privire la inițiativele pe care le pregătește Comisia prin intermediul portalului pentru o mai bună legiferare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_ro

Titlul inițiativei Propunere a Comisiei/ Act Procedura de adoptare
Mutarea Agenției Europene pentru Medicamente 29.11.2017 – COM(2017)735 Fișa de procedură
Mutarea Autorității Bancare Europene 29.11.2017 – COM(2017)734 Fișa de procedură
Omologarea de tip a autovehiculelor 4.6.2018 – COM(2018)397 Fișa de procedură
Repartizarea contingentelor tarifare 22.5.2018 – COM/2018/312 Fișa de procedură
Inspecția navelor 1.8.2018 – COM/2018/567 Fișa de procedură
Realinierea coridorului Marea Nordului - Marea Mediterană al rețelei centrale 1.8.2018 – COM/2018/568 Fișa de procedură
Eficiența energetică 13.11.2018 – COM(2018)744 Fișa de procedură
Vize 13.11.2018 – COM(2018)745 Fișa de procedură
Cooperarea teritorială pe insula Irlanda

19.12.2018 – COM(2018)892

Transport aerian (conectivitate de bază)

19.12.2018 – COM(2018)893

Transport aerian (siguranță)

19.12.2018 – COM(2018)894 - Anexă

Transport rutier (conectivitate de bază)

19.12.2018 – COM(2018)895

Autorizația generală de export a UE (produse cu dublă utilizare) 19.12.2018 – COM(2018)891
Hidrofluorocarburi (valori de referință)

17.12.2018 – C(2018)8801

Act de punere în aplicare
Hidrofluorocarburi (raportare)

14.12.2018 – C(2018)8575 - Anexă

Act de punere în aplicare
Suspendarea Regatului Unit din registrul Uniunii 17.12.2018 – C(2018)8707
Decizia de echivalare pentru CPC din Regatul Unit

19.12.2018 – C(2018)9139

Act de punere în aplicare
Decizia de echivalare pentru CSD din Regatul Unit

19.12.2018 – C(2018)9138

Act de punere în aplicare
Niveluri de defalcare geografică (balanța de plăți)

19.12.2018 – C(2018)8872 - Anexă

Act delegat
Standarde tehnice de reglementare (compensare)

19.12.2018 – C(2018)9122

Act delegat
Standarde tehnice de reglementare (marje)

19.12.2018 – C(2018)9118

Act delegat
Termenul de depunere a declarațiilor de export (mările Regatului Unit)

19.12.2018 – C(2018)9094

Act delegat
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 23.1.2019 – COM(2019)48
Autorizații de pescuit 23.1.2019 – COM(2019)49
Erasmus+ 30.1.2019 – COM(2019)65
Drepturile de securitate socială 30.1.2019 – COM(2019)53
Bugetul UE pentru 2019 30.1.2019 – COM(2019)64
Derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul de administrare a datoriei Regatului Unit (United Kingdom Debt Management Office) în ceea ce privește tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere 30.1.2019 – C(2019)791
Raport privind derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul Regatului Unit de administrare a datoriei (United Kingdom Debt Management Office) în conformitate cu Regulamentul privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare 30.1.2019 – COM(2019)63
Raport privind derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul de administrare a datoriei Regatului Unit (United Kingdom Debt Management Office) în ceea ce privește tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere (derogare pentru băncile centrale) 30.1.2019 – COM(2019)62
Derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul de administrare a datoriei Regatului Unit (United Kingdom Debt Management Office) (Regulamentul MAR) 30.1.2019 – C(2019)792
Exceptarea Băncii Angliei (Bank of England) de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare (MiFIR) 30.1.2019 – C(2019)793
Raport privind derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul Regatului Unit de administrare a datoriei (United Kingdom Debt Management Office) în conformitate cu Regulamentul privind abuzul de piață 30.1.2019 – COM(2019)68
Raport privind derogarea pentru Banca Centrală a Regatului Unit (Bank of England) în conformitate cu Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare 30.1.2019 – COM(2019) 69
Exceptarea Băncii Angliei (Bank of England) și a Biroului de administrare a datoriei din Regatul Unit (United Kingdom Debt Management Office) în conformitate cu Regulamentul privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare 30.1.2019 – C(2019)794