În perspectiva retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că viitorul cadru juridic al UE-27 este și rămâne pe deplin operațional după retragere. Măsurile propuse sunt specifice, limitate și direcționate, vizând remedierea impactului negativ al unei retrageri dezordonate sau facilitarea adaptării necesare a legislației.

Lista de mai jos include propunerile și actele juridice, așa cum au fost adoptate de Comisie. Puteți consulta și lista măsurilor de pregătire și de contingență prezentate spre votare în 2019, în cadrul comisiilor relevante.

Cetățenii și părțile interesate își pot împărtăși opiniile cu privire la inițiativele pe care le pregătește Comisia prin intermediul portalului pentru o mai bună legiferare: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_ro

Solicitați să primiți ultimele noutăți despre Brexit pe e-mail

Titlul inițiativei Propunere a Comisiei/ Act Procedura de adoptare
Galileo 25.3.2019 – 2019/488 Act de punere în aplicare
Modificări ale Codului vamal al Uniunii 19.3.2019 – C(2019)2014 Act de punere în aplicare
Aviație – Sistemul de control de securitate unic 14.3.2019 – C(2019)1884 Act de punere în aplicare
Contingente tarifare 11.3.2019 – 2019/386 Act de punere în aplicare
Regulamentul post-Cernobâl 7.3.2019 – 2019/370 Act de punere în aplicare
Volumele schimburilor comerciale tradiționale între anumite regiuni ultraperiferice ale Uniunii și Regatul Unit 14.2.2019 – 2019/260 Act de punere în aplicare
Siguranță și conectivitate feroviară 12.2.2019 – COM(2019)88 Fișă de procedură
Numele titularului autorizației și reprezentantul titularului autorizației pentru anumiți aditivi pentru hrana animalelor 6.2.2019 – 2019/221 Act de punere în aplicare
Operatorii de aeronave pentru care Regatul Unit este specificat drept stat membru de administrare 6.2.2019 – 2019/225 Regulament
Erasmus+ 30.1.2019 – COM(2019)65 Fișă de procedură
Drepturile de securitate socială 30.1.2019 – COM(2019)53 Fișă de procedură
Bugetul UE pentru 2019 30.1.2019 – COM(2019)64 Fișă de procedură
Derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul de administrare a datoriei Regatului Unit (United Kingdom Debt Management Office) în ceea ce privește tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere 30.1.2019 – C(2019)791 Fișă de procedură
Raport privind derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul Regatului Unit de administrare a datoriei (United Kingdom Debt Management Office) în conformitate cu Regulamentul privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare 30.1.2019 – COM(2019)63 EUR-Lex
Raport privind derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul de administrare a datoriei Regatului Unit (United Kingdom Debt Management Office) în ceea ce privește tranzacțiile cu instrumente financiare derivate extrabursiere (derogare pentru băncile centrale) 30.1.2019 – COM(2019)62 EUR-Lex
Derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul de administrare a datoriei Regatului Unit (United Kingdom Debt Management Office) (Regulamentul MAR) 30.1.2019 – C(2019)792 Fișă de procedură
Exceptarea Băncii Angliei (Bank of England) de la cerințele de transparență pretranzacționare și posttranzacționare (MiFIR) 30.1.2019 – C(2019)793 Fișă de procedură
Raport privind derogarea pentru Banca Angliei (Bank of England) și Oficiul Regatului Unit de administrare a datoriei (United Kingdom Debt Management Office) în conformitate cu Regulamentul privind abuzul de piață 30.1.2019 – COM(2019)68 EUR-Lex
Raport privind derogarea pentru Banca Centrală a Regatului Unit (Bank of England) în conformitate cu Regulamentul privind piețele instrumentelor financiare 30.1.2019 – COM(2019) 69 EUR-Lex
Exceptarea Băncii Angliei (Bank of England) și a Biroului de administrare a datoriei din Regatul Unit (United Kingdom Debt Management Office) în conformitate cu Regulamentul privind operațiunile de finanțare prin instrumente financiare 30.1.2019 – C(2019)794 Fișă de procedură
Numele titularului autorizației pentru anumiți aditivi destinați hranei pentru animale 29.1.2019 – 2019/138 Act de punere în aplicare
Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime 23.1.2019 – COM(2019)48 Fișă de procedură
Autorizații de pescuit 23.1.2019 – COM(2019)49 Fișă de procedură
Cooperarea teritorială pe insula Irlanda

19.12.2018 – COM(2018)892

Fișă de procedură
Transport aerian (conectivitate de bază)

19.12.2018 – COM(2018)893

Fișă de procedură
Transport aerian (siguranță)

19.12.2018 – COM(2018)894

Fișă de procedură
Transport rutier (conectivitate de bază)

19.12.2018 – COM(2018)895

Fișă de procedură
Autorizația generală de export a UE (produse cu dublă utilizare) 19.12.2018 – COM(2018)891 Fișă de procedură
Regimul certificatelor britanice în perioada de tranziție 19.12.2018 – 2019/401 Fișă de procedură
Decizia de echivalare pentru CPC din Regatul Unit

19.12.2018 – C(2018)9139

Declarație

EUR-Lex
Decizia de echivalare pentru CSD din Regatul Unit

19.12.2018 – C(2018)9138

Declarație

EUR-Lex
Niveluri de defalcare geografică (balanța de plăți)

19.12.2018 – C(2018)8872

Fișă de procedură
Standarde tehnice de reglementare (compensare)

19.12.2018 – C(2018)9122

Declarație

Fișă de procedură
Standarde tehnice de reglementare (marje)

19.12.2018 – C(2018)9118

Declarație

Fișă de procedură
Termenul de depunere a declarațiilor de export (mările Regatului Unit)

19.12.2018 – C(2018)9094

Fișă de procedură
Suspendarea Regatului Unit din registrul Uniunii 17.12.2018 – C(2018)8707
Hidrofluorocarburi (valori de referință)

17.12.2018 – C(2018)8801

EUR-Lex
Hidrofluorocarburi (raportare)

14.12.2018 – C(2018)8575

EUR-Lex
Eficiența energetică 13.11.2018 – COM(2018)744 Fișă de procedură
Vize 13.11.2018 – COM(2018)745 Fișa de procedură
Inspecția navelor 1.8.2018 – COM/2018/567 Fișă de procedură
Realinierea coridorului Marea Nordului - Marea Mediterană al rețelei centrale 1.8.2018 – COM/2018/568 Fișă de procedură
Omologarea de tip a autovehiculelor 04.06.2018 – COM(2018)397 Fișă de procedură
Repartizarea contingentelor tarifare 22.5.2018 – COM/2018/312Rectificare Fișă de procedură
Mutarea Agenției Europene pentru Medicamente 29.11.2017 – COM(2017)735 Fișă de procedură
Mutarea Autorității Bancare Europene 29.11.2017 – COM(2017)734 Fișă de procedură