Zbog povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Europske unije potrebno je osigurati da pravni okvir za buduću Uniju s 27 država članica bude potpuno operativan i nakon povlačenja. Predložene su mjere ciljane, ograničena opsega i svrha im je spriječiti negativne učinke koje bi moglo imati neuređeno povlačenje odnosno omogućiti potrebnu prilagodbu zakonodavstva.

Na popisu u nastavku navedeni su prijedlozi i pravni akti koje je donijela Komisija. Možete pogledati i popis mjera pripravnosti i mjera za izvanredne situacije koje će se 2019. podnijeti na glasovanje u odgovarajućim odborima.

Građani i dionici mogu svoja stajališta o inicijativama koje Komisija priprema podijeliti na portalu Bolja regulativa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_en

Pretplatite se i dobivajte najnovije informacije e-poštom

Naziv inicijative: Prijedlog Komisije / akt Postupak donošenja
Izmjena Fonda solidarnosti Europske unije (2014. – 2020.) 4.9.2019. – COM(2019)399
Izmjena Europskog fonda za prilagodbu globalizaciji (2014. – 2020.) 4.9.2019 – COM(2019)397
Izvršenje općeg proračuna Unije u 2020.

4.9.2019. – COM(2019)461

Odobrenja za ribolov za ribolovne operacije plovila UK-a u vodama EU-a i ribolovne operacije plovila EU-a u vodama UK-a 4.9.2019. – COM(2019)398
Prilagodba valjanosti zajedničkih pravila o osnovnoj zračnoj povezanosti te osnovnoj povezanosti u cestovnom prijevozu tereta i putnika 4.9.2019. – COM(2019)396
Galileo 25.3.2019. – 2019/488 Provedbeni akt
Izmjene Carinskog zakonika Unije 19.3.2019. – C(2019)2014 Provedbeni akt
Zrakoplovstvo – sustav jednokratnog zaštitnog pregleda 14.3.2019. – C(2019)1884 Provedbeni akt
Carinske kvote 11.3.2019. – 2019/386 Provedbeni akt
Uredba o uvozu poljoprivrednih proizvoda nakon nesreće u Černobilu 11.4.2019. – 2019/595 Provedbeni akt
Tradicionalni trgovinski tokovi između određenih najudaljenijih regija Unije i Ujedinjene Kraljevine 14.2.2019. – 2019/260 Provedbeni akt
Sigurnost i povezivost željeznica 12.2.2019. – COM(2019)88 Dokumentacija postupka
Naziv nositelja odobrenja i zastupnika nositelja odobrenja za dodatke hrani za životinje 6.2.2019. – 2019/221 Provedbeni akt
Operatori zrakoplova za koje je kao nadležna država članica određena Ujedinjena Kraljevina 6.2.2019. – 2019/225 Uredba
Program Erasmus+ 30.1.2019. – COM(2019)65 Dokumentacija postupka
Prava u okviru socijalne sigurnosti 30.1.2019. – COM(2019)53 Dokumentacija postupka
Proračun EU-a za 2019. 30.1.2019. – COM(2019)64 Dokumentacija postupka
Izuzeće Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine u pogledu transakcija OTC izvedenicama 30.1.2019. – C(2019)791 Dokumentacija postupka
Izvješće o izuzeću Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine na temelju Uredbe o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima 30.1.2019. – COM(2019)63 EUR-Lex
Izvješće o izuzeću Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine u pogledu transakcija OTC izvedenicama (izuzeće središnje banke) 30.1.2019. – COM(2019)62 EUR-Lex
Izuzeće Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine (MAR) 30.1.2019. – C(2019)792Ispravak Dokumentacija postupka
Izuzeće Središnje banke Ujedinjene Kraljevine od zahtjeva za transparentnost prije i poslije trgovanja (MiFIR) 30.1.2019. – C(2019)793 Dokumentacija postupka
Izvješće o izuzeću Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine na temelju Uredbe o zlouporabi tržišta 30.1.2019. – COM(2019)68 EUR-Lex
Izvješće o izuzeću Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine na temelju Uredbe o tržištima financijskih instrumenata 30.1.2019. – COM(2019) 69 EUR-Lex
Izuzeće Središnje banke Ujedinjene Kraljevine i Ureda za upravljanje dugom Ujedinjene Kraljevine na temelju Uredbe o transakcijama financiranja vrijednosnim papirima 30.1.2019. – C(2019)794 Dokumentacija postupka
Naziv nositelja odobrenja za dodatke hrani za životinje 29.1.2019. – 2019/138 Provedbeni akt
Europski fond za pomorstvo i ribarstvo 23.1.2019. – COM(2019)48 Dokumentacija postupka
Odobrenja za ribolov 23.1.2019. – COM(2019)49 Dokumentacija postupka
Teritorijalna suradnja na otoku Irskoj

19.12.2018. – COM(2018)892

Dokumentacija postupka
Zračni promet (osnovna povezanost)

19.12.2018. – COM(2018)893

Dokumentacija postupka
Zračni promet (sigurnost)

19.12.2018. – COM(2018)894

Dokumentacija postupka
Cestovni promet (osnovna povezanost)

19.12.2018. – COM(2018)895

Dokumentacija postupka
Opća izvozna dozvola EU-a (roba s dvojnom namjenom) 19.12.2018. – COM(2018)891 Dokumentacija postupka
Sustav emisijskih jedinica za UK tijekom prijelaznog razdoblja 19.12.2018. – 2019/401 Dokumentacija postupka
Odluka o istovrijednosti središnjih drugih ugovornih strana iz Ujedinjene Kraljevine

19.12.2018. – C(2018)9139Izmjena

EUR-Lex
Odluka o istovrijednosti središnjih depozitorija vrijednosnih papira iz Ujedinjene Kraljevine

19.12.2018. – C(2018)9138Izmjena

EUR-Lex
Razine zemljopisne raščlambe (platne bilance)

19.12.2018. – C(2018)8872

Dokumentacija postupka
Regulatorni tehnički standardi (poravnanje)

19.12.2018. – C(2018)9122Izmjena

Dokumentacija postupka
Regulatorni tehnički standardi (marže)

19.12.2018. – C(2018)9118Izmjena

Dokumentacija postupka
Rok za podnošenje izvoznih deklaracija (vode Ujedinjene Kraljevine)

19.12.2018. – C(2018)9094

Dokumentacija postupka
Suspenzija Ujedinjene Kraljevine iz Registra Unije 17.12.2018. – C(2018)8707
Fluorougljikovodici (referentne vrijednosti)

17.12.2018. – C(2018)8801

EUR-Lex
Fluorougljikovodici (izvješćivanje)

14.12.2018. – C(2018)8575

EUR-Lex
Energetska učinkovitost 13.11.2018. – COM(2018)744 Dokumentacija postupka
Vize 13.11.2018. – COM(2018)745 Dokumentacija postupka
Pregled brodova 1.8.2018. – COM/2018/567 Dokumentacija postupka
Prilagodba koridora osnovne mreže Sjeverno more – Sredozemlje 1.8.2018. – COM/2018/568 Dokumentacija postupka
Homologacija automobila 4.6.2018. – COM(2018)397 Dokumentacija postupka
Raspodjela carinskih kvota 22.5.2018. – COM/2018/312Ispravak Dokumentacija postupka
Premještanje Europske agencije za lijekove 29.11.2017. – COM(2017)735 Dokumentacija postupka
Premještanje Europskog nadzornog tijela za bankarstvo 29.11.2017. – COM(2017)734 Dokumentacija postupka