Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa Euroopan unionista on varmistettava, että jäljelle jäävien 27 EU-maan oikeudellinen kehys pysyy eron jälkeen täysin toimivana. Ehdotettuja toimenpiteitä on rajattu ja kohdennettu siten, että niillä varaudutaan hallitsemattoman eron haitallisiin vaikutuksiin ja mahdollistetaan lainsäädännön muuttaminen.

Seuraavassa luettelossa ovat komission hyväksymät ehdotukset ja säädökset. Kannattaa tutustua myös valmistautumis- ja varautumistoimiin, joista äänestetään asianomaisissa komiteoissa vuonna 2019.

Kansalaiset ja sidosryhmät voivat esittää omia näkemyksiään komission aloitteista paremman sääntelyn portaalissa: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_fi

Aloitteen nimi Komission ehdotus/säädös Hyväksymismenettely
Euroopan lääkeviraston siirtäminen 29.11.2017 – COM(2017)735 Menettelyn kulku
Euroopan pankkiviranomaisen siirtäminen 29.11.2017 – COM(2017)734 Menettelyn kulku
Autojen tyyppihyväksyntä 4.6.2018 – COM(2018)397 Menettelyn kulku
Tariffikiintiöiden jakaminen 22.5.2018 – COM(2018)312 Menettelyn kulku
Alusten tarkastukset 1.8.2018 – COM(2018)567 Menettelyn kulku
Pohjanmeri–Välimeri-ydinverkkokäytävän järjestelyt 1.8.2018 – COM(2018)568 Menettelyn kulku
Energiatehokkuus 13.11.2018 – COM(2018)744 Menettelyn kulku
Viisumit 13.11.2018 – COM(2018)745 Menettelyn kulku
Alueellinen yhteistyö Irlannin saarella

19.12.2018 – COM(2018)892

Lentoliikenne (perusyhteydet)

19.12.2018 – COM(2018)893

Lentoliikenne (turvallisuus)

19.12.2018 – COM(2018)894Liite

Maantieliikenne (perusyhteydet)

19.12.2018 – COM(2018)895

EU:n yleinen vientilupa (kaksikäyttötuotteet) 19.12.2018 – COM(2018)891
Fluorihiilivedyt (viitearvot)

17.12.2018 - C(2018)8801

Täytäntöönpanosäädös
Fluorihiilivedyt (raportointi)

14.12.2018 – C(2018)8575Liite

Täytäntöönpanosäädös
Yhdistyneeseen kuningaskuntaan liittyvien prosessien keskeyttäminen unionin rekisterissä 17.12.2018 - C(2018)8707
Yhdistyneen kuningaskunnan keskusvastapuolia koskeva vastaavuuspäätös

19.12.2018 - C(2018)9139

Täytäntöönpanosäädös
Yhdistyneen kuningaskunnan arvopaperikeskuksia koskeva vastaavuuspäätös

19.12.2018 - C(2018)9138

Täytäntöönpanosäädös
Maantieteellisen luokittelun tasot (maksutase)

19.12.2018 – C(2018)8872Liite

Delegoitu säädös
Tekniset sääntelystandardit (määritysvelvollisuus)

19.12.2018 - C(2018)9122

Delegoitu säädös
Tekniset sääntelystandardit (vakuudet)

19.12.2018 - C(2018)9118

Delegoitu säädös
Vienti-ilmoitusten määräajat (Yhdistyneen kuningaskunnan merialueet)

19.12.2018 - C(2018)9094

Delegoitu säädös
Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 23.1.2019 – COM(2019)48
Kalastusluvat 23.1.2019 – COM(2019)49
Erasmus+ -ohjelma 30.1.2019 – COM(2019)65
Sosiaaliturva 30.1.2019 – COM(2019)53
EU:n talousarvio 2019 30.1.2019 – COM(2019)64
Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettava vapautus OTC-johdannaistransaktioiden suhteen 30.1.2019 - C(2019)791
Kertomus Bank of Englandille ja United Kingdom Debt Management Officelle arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen nojalla myönnettävästä poikkeuksesta 30.1.2019 – COM(2019)63
Kertomus Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettavasta vapautuksesta OTC-johdannaistransaktioiden suhteen (keskuspankkia koskeva vapautus) 30.1.2019 – COM(2019)62
Bank of Englandiin ja United Kingdom Debt Management Officeen sovellettava poikkeus (markkinoiden väärinkäyttöasetus) 30.1.2019 - C(2019)792
Bank of Englandin vapautus kauppaa edeltävistä ja kaupan jälkeisistä avoimuusvaatimuksista (MiFIR-asetus) 30.1.2019 - C(2019)793
Kertomus Bank of Englandille ja United Kingdom Debt Management Officelle markkinoiden väärinkäyttöasetuksen nojalla myönnettävästä poikkeuksesta 30.1.2019 – COM(2019)68
Kertomus rahoitusvälineiden markkinoista annetun asetuksen mukaisesta vapautuksesta Yhdistyneen kuningaskunnan keskuspankille ("Bank of England") 30.1.2019 – COM(2019)69
Bank of Englandille ja United Kingdom Debt Management Officelle arvopapereilla toteutettavia rahoitustoimia koskevan asetuksen nojalla myönnettävästä vapautuksesta 30.1.2019 - C(2019)794
Rautatieliikenteen turvallisuus ja rautatieyhteydet 12.2.2019 – COM(2019)88
Rehujen lisäaineet – hyväksynnän haltijan nimi 29.1.2019 – 2019/138 Täytäntöönpanosäädös
Rehujen lisäaineet – hyväksynnän haltijan nimi ja hyväksynnän haltijan edustaja 6.2.2019 – 2019/221 Täytäntöönpanosäädös
Ilma-aluksen käyttäjät, joiden osalta hallinnoivaksi jäsenvaltioksi on yksilöity Yhdistynyt kuningaskunta 6.2.2019 – 2019/225 Täytäntöönpanosäädös
Tiettyjen EU:n syrjäisimpien alueiden ja Yhdistyneen kuningaskunnan väliset kauppavirrat 14.2.2019 – 2019/260 Täytäntöönpanosäädös
Tšernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen annettu asetus 7.3.2019 – 2019/370 Täytäntöönpanosäädös