Vystoupení Spojeného království z Evropské unie si žádá přijetí takových opatření, jimiž se zajistí plná funkčnost právního rámce budoucí EU-27. Navrhovaná opatření jsou konkrétní a omezená a zaměřují se na odstranění negativního dopadu neřízeného vystoupení nebo na nezbytné přizpůsobení právních předpisů.

Občané a zúčastněné strany mohou sdílet svůj názor na připravované iniciativy Komise prostřednictvím portálu pro zlepšování právní úpravy: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_cs

Název iniciativy Návrh Komise/akt Postup přijetí
Změna sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky 29.11.2017 – COM(2017) 735 spis
Změna sídla Evropského orgánu pro bankovnictví 29.11.2017 – COM(2017) 734 spis
Schvalování typu vozidel 4.6.2018 – COM(2018) 397 spis
Rozdělení celních kvót 22.5.2018 – COM(2018) 312 spis
Inspekce lodí 1.8.2018 – COM(2018) 567 spis
Změna vytyčení severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě 1.8.2018 – COM(2018) 568 spis
Energetická účinnost 13.11.2018 – COM(2018) 744 spis
Víza 13.11.2018 – COM(2018) 745 spis
Územní spolupráce na ostrově Irsko

19.12.2018 – COM(2018) 892

Letecká doprava (základní propojení)

19.12.2018 – COM(2018) 893

Letecká doprava (bezpečnost)

19.12.2018 – COM(2018) 894Příloha

Silniční doprava (základní propojení)

19.12.2018 – COM(2018) 895

Všeobecné vývozní povolení Unie (zboží dvojího užití) 19.12.2018 – COM(2018) 891
Částečně fluorované uhlovodíky (referenční hodnoty)

17.12.2018 – C(2018) 8801

prováděcí akt
Částečně fluorované uhlovodíky (podávání zpráv)

14.12.2018 – C(2018) 8575Příloha

prováděcí akt
Vyřazení Spojeného království z registru Unie 17.12.2018 – C(2018) 8707
Rozhodnutí o rovnocennosti ústředních protistran povolených ve Spojeném království

19.12.2018 – C(2018) 9139

prováděcí akt
Rozhodnutí o rovnocennosti centrálních depozitářů cenných papírů povolených ve Spojeném království

19.12.2018 – C(2018) 9138

prováděcí akt
Úrovně geografického členění (platební bilance)

19.12.2018 – C(2018) 8872Příloha

akt v přenesené pravomoci
Regulační technické normy (clearing)

19.12.2018 – C(2018) 9122

akt v přenesené pravomoci
Regulační technické normy (marže)

19.12.2018 – C(2018) 9118

akt v přenesené pravomoci
Lhůty pro podání vývozních prohlášení (moře Spojeného království)

19.12.2018 – C(2018) 9094

akt v přenesené pravomoci
Evropský námořní a rybářský fond 23.1.2019 – COM(2019) 48
Oprávnění k rybolovu 23.1.2019 – COM(2019) 49
Program Erasmus+ 30.1.2019 – COM(2019) 65
Práva sociálního zabezpečení 30.1.2019 – COM(2019) 53
Rozpočet EU na rok 2019 30.1.2019 – COM(2019) 64
Výjimka pro centrální banku Spojeného království (Bank of England) a Úřad pro správu dluhu Spojeného království (United Kingdom Debt Management Office), pokud jde o transakce s OTC deriváty 30.1.2019 – C(2019) 791
Zpráva o výjimce pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office na základě nařízení o obchodech zajišťujících financování 30.1.2019 – COM(2019) 63
Zpráva o výjimce pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office, pokud jde o transakce s OTC deriváty (výjimka pro centrální banku) 30.1.2019 – COM(2019) 62
Výjimka pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office (MAR) 30.1.2019 – C(2019) 792
Vynětí Bank of England z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti (MiFIR) 30.1.2019 – C(2019) 793
Zpráva o výjimce pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office na základě nařízení o zneužívání trhu 30.1.2019 – COM(2019) 68
Zpráva o výjimce pro centrální banku Spojeného království (Bank of England) na základě nařízení o trzích finančních nástrojů 30.1.2019 – COM(2019) 69
Výjimka pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office na základě nařízení o obchodech zajišťujících financování 30.1.2019 – C(2019) 794