Upozornění:

Tato stránka o jednáních na základě článku 50 se již neaktualizuje. Aktualizace níže uvedených oznámení s ohledem na přechodné období a dohodu o vystoupení Spojeného království z EU jsou nyní zveřejňovány na nových specializovaných internetových stránkách: Příprava na konec přechodného období.

Informace o jednáních o budoucím partnerství mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím naleznete zde.

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie si žádá přijetí takových opatření, jimiž se zajistí plná funkčnost právního rámce budoucí EU-27. Navrhovaná opatření jsou konkrétní a omezená a zaměřují se na odstranění negativního dopadu neřízeného vystoupení nebo na nezbytné přizpůsobení právních předpisů.

Níže uvedený seznam obsahuje návrhy a právní akty přijaté Komisí. K dispozici je i seznam opatření v oblasti připravenosti a nouzových opatření, která budou v roce 2019 předložena k hlasování v příslušných výborech.

Občané a zainteresované strany mohou sdílet své názory na připravované iniciativy Komise prostřednictvím portálu pro zlepšování právní úpravy: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say_cs

Přihlásit se k odběru upozornění na aktualizace

Název iniciativy Návrh Komise/akt Postup přijetí
Úprava Fondu solidarity Evropské unie (2014–2020) 4.9.2019 – COM(2019)399 spis
Úprava Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (2014–2020) 4.9.2019 – COM(2019)397 spis
Plnění souhrnného rozpočtu Unie v roce 2020

4.9.2019 – COM(2019)461

spis
Oprávnění k rybolovu pro rybolovné operace rybářských plavidel Spojeného království ve vodách EU a rybářských plavidel EU ve vodách Spojeného království 4.9.2019 – COM(2019)398 spis
Úprava platnosti společných pravidel pro základní propojení v letecké dopravě, jakož i v nákladní a osobní silniční dopravě 4.9.2019 – COM(2019)396 spis
Program Galileo 25.3.2019 – 2019/488 prováděcí akt
Změny celního kodexu Unie 19.3.2019 – C(2019)2014 prováděcí akt
Letectví – jednorázové bezpečnostní kontroly (One Stop Security) 14.3.2019 – C(2019)1884 prováděcí akt
Celní kvóty 11.3.2019 – 2019/386 prováděcí akt
Nařízení upravující dovoz v návaznosti na havárii v Černobylu 11.4.2019 – 2019/595 prováděcí akt
Obchodní toky mezi některými nejvzdálenějšími regiony Unie a Spojeným královstvím 14.2.2019 – 2019/260 prováděcí akt
Železniční bezpečnost a propojenost 12.2.2019 – COM(2019)88 spis
Jméno držitele povolení a zástupce držitele povolení doplňkových látek 6.2.2019 – 2019/221 prováděcí akt
Provozovatelé letadel, u nichž je Spojené království uvedeno jako členský stát správy 6.2.2019 – 2019/225 nařízení
Program Erasmus+ 30.1.2019 – COM(2019)65 spis
Práva sociálního zabezpečení 30.1.2019 – COM(2019)53 spis
Rozpočet EU na rok 2019 30.1.2019 – COM(2019)64 spis
Rozpočet EU na rok 2019 – pozměněné lhůty 10.10.2019 – C(2019)7296 spis
Výjimka pro centrální banku Spojeného království (Bank of England) a Úřad pro správu dluhu Spojeného království (United Kingdom Debt Management Office), pokud jde o transakce s OTC deriváty 30.1.2019 – C(2019)791 spis
Zpráva o výjimce pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office na základě nařízení o obchodech zajišťujících financování 30.1.2019 – COM(2019)63 EUR-Lex
Zpráva o výjimce pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office, pokud jde o transakce s OTC deriváty (výjimka pro centrální banku) 30.1.2019 – COM(2019)62 EUR-Lex
Výjimka pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office (MAR) 30.1.2019 – C(2019)792Oprava spis
Vynětí Bank of England z požadavků předobchodní a poobchodní transparentnosti (MiFIR) 30.1.2019 – C(2019)793 spis
Zpráva o výjimce pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office na základě nařízení o zneužívání trhu 30.1.2019 – COM(2019)68 EUR-Lex
Zpráva o výjimce pro centrální banku Spojeného království (Bank of England) na základě nařízení o trzích finančních nástrojů 30.1.2019 – COM(2019)69 EUR-Lex
Výjimka pro Bank of England a United Kingdom Debt Management Office na základě nařízení o obchodech zajišťujících financování 30.1.2019 – C(2019)794 spis
Jméno držitele povolení doplňkových látek 29.1.2019 – 2019/138 prováděcí akt
Evropský námořní a rybářský fond 23.1.2019 – COM(2019)48 spis
Oprávnění k rybolovu 23.1.2019 – COM(2019)49 spis
Územní spolupráce na ostrově Irsko

19.12.2018 – COM(2018)892

spis
Letecká doprava (základní propojení)

19.12.2018 – COM(2018)893

spis
Letecká doprava (bezpečnost)

19.12.2018 – COM(2018)894

spis
Silniční doprava (základní propojení)

19.12.2018 – COM(2018)895

spis
Všeobecné vývozní povolení Unie (zboží dvojího užití) 19.12.2018 – COM(2018)891 spis
Režim povolenek Spojené království během přechodného období 19.12.2018 – 2019/401 spis
Rozhodnutí o rovnocennosti ústředních protistran povolených ve Spojeném království

19.12.2018 – C(2018)9139Změna

EUR-Lex
Rozhodnutí o rovnocennosti centrálních depozitářů cenných papírů povolených ve Spojeném království

19.12.2018 – C(2018)9138Změna

EUR-Lex
Úrovně geografického členění (platební bilance)

19.12.2018 – C(2018)8872

spis
Regulační technické normy (clearing)

19.12.2018 – C(2018)9122Změna

spis
Regulační technické normy (marže)

19.12.2018 – C(2018)9118Změna

spis
Lhůty pro podání vývozních prohlášení (moře Spojeného království)

19.12.2018 – C(2018)9094

spis
Vyřazení Spojeného království z registru Unie 17.12.2018 – C(2018)8707
Částečně fluorované uhlovodíky (referenční hodnoty)

17.12.2018 – C(2018)8801

EUR-Lex
Částečně fluorované uhlovodíky (podávání zpráv)

14.12.2018 – C(2018)8575

EUR-Lex
Energetická účinnost 13.11.2018 – COM(2018)744 spis
Víza 13.11.2018 – COM(2018)745 spis
Inspekce lodí 1.8.2018 – COM(2018)567 spis
Změna vytyčení severomořsko-středomořského koridoru hlavní sítě 1.8.2018 – COM(2018)568 spis
Schvalování typu vozidel 04.6.2018 – COM(2018)397 spis
Rozdělení celních kvót 22.5.2018 – COM/2018/312Oprava spis
Změna sídla Evropské agentury pro léčivé přípravky 29.11.2017 – COM(2017)735 spis
Změna sídla Evropského orgánu pro bankovnictví 29.11.2017 – COM(2017)734 spis