Tato stránka o jednáních na základě článku 50 se již neaktualizuje. Aktualizace níže uvedených oznámení s ohledem na přechodné období a dohodu o vystoupení Spojeného království z EU jsou nyní zveřejňovány na nových specializovaných internetových stránkách: Příprava na konec přechodného období.

Informace o jednáních o budoucím partnerství mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím naleznete zde.

Dne 29. října 2019 se Evropská rada (článek 50) po dohodě se Spojeným královstvím rozhodla prodloužit dvouleté období stanovené v čl. 50 odst. 3 Smlouvy o Evropské unii do pátku 31. ledna 2020. Jakýkoli odkaz na 30. března 2019, 13. dubna 2019 nebo 1. listopadu 2019 v 0.00 hod (SEČ) jako na datum vystoupení Spojeného království z Evropské unie, uvedený v dokumentech zveřejněných na této stránce, musí být na základě tohoto rozhodnutí až do odvolání interpretován jako 1. února 2020 v 0.00 hod (SEČ).
V případě, že strany dohody o vystoupení dokončí své příslušné ratifikační postupy a oznámí depozitáři dokončení těchto postupů v listopadu 2019, v prosinci 2019 nebo v lednu 2020, vstoupí dohoda o vystoupení v platnost dne:
– 1. prosince 2019
– 1. ledna 2020 nebo
– 1. února 2020

Tato oznámení, jejichž cílem je připravit občany a zúčastněné strany na vystoupení Spojeného království z Unie, vysvětlují jeho důsledky v celé řadě oblastí politiky.

Informace o situaci v souvislosti s vystoupením Spojeného království z EU zveřejňují také decentralizované agentury Unie, např. Odrůdový úřad Společenství, Evropská agentura pro chemické látky, Evropská agentura pro léčivé přípravky a Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví. Další stanoviska a pokyny pak vydaly tři evropské orgány dohledu (Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry a trhyEvropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění) a jednotný mechanismus dohledu.

Dne 19. března 2018 vyjednavači Evropské komise a Spojeného království představili pokrok, kterého v jednání o návrhu dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie dosáhli. Evropská rada (článek 50) pak 23. března 2018 uvítala dosažení dohody ohledně určitých částí právního textu a vyzvala k intenzivnějšímu úsilí o dosažení pokroku ve zbývajících otázkách týkajících se vystoupení. Evropská rada (článek 50) dále uvedla, že dokud není dohodnuto vše, není dohodnuto nic. To znamená, že dohoda o přechodném období do 31. prosince 2020 je možná, ale zatím v této fázi není jistá. Evropská rada (článek 50) proto vyzvala Komisi, vysokou představitelku Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a členské státy, aby pokračovaly v zajištění připravenost na důsledky vystoupení Spojeného království na všech úrovních a aby přitom uvážily všechny možné scénáře. Oznámení útvarů Komise zveřejněná na těchto internetových stránkách jsou reakcí na tuto žádost. Vysvětlují, jaké důsledky bude mít vystoupení Spojeného království z Evropské unie bez formální a ratifikované dohody mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií.

Úplné informace o jednáních podle článku 50