Küldetés

Az Európai Bizottság elnöke, Jean-Claude Juncker 2017. november 14-én létrehozta a szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” szemlélettel foglalkozó munkacsoportot. A csoport feladata, hogy:

  • ajánlást tegyen arra nézve, hogy miképpen lehetne javítani a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazását,
  • megnevezze azokat a szakpolitikai területeket, ahol a munka részben vagy egészben visszautalható (akár végérvényesen) a tagállamok hatáskörébe, és
  • felvázolja a módjait annak, hogy miként lehetne a regionális és helyi hatóságokat eredményesebben bevonni az uniós szakpolitikai döntéshozatalba és a célok megvalósításába.

Sajtóközlemény a munkacsoport létrehozásáról

Munkamódszerek

A munkacsoport tagjai 2018. januártól júliusig havonta egyszer összeültek, hogy konkrét témákat vitassanak meg. A munkacsoport felkérte az érdekelt feleket, hogy véleményezzék az ezekhez a témákhoz kapcsolódó munkadokumentumokat.

A szubszidiaritással foglalkozó munkacsoport munkamódszerei

A munkacsoport ülései

Időpontok, munkadokumentumok, további adatok

Irányítás és tagok

Elnök

Frans Timmermans, a minőségi jogalkotásért felelős első alelnök

Tagok

Tagállami parlamentek

  • Toomas Vitsut – az észt parlament (Riigikogu) európai ügyekkel foglalkozó bizottságának elnöke
  • Reinhold Lopatka – Ausztria parlamentjének alsóházában, a Nemzeti Tanácsban az uniós ügyekkel foglalkozó állandó albizottság elnöke
  • Krisztian Vigenyin – a Bolgár Köztársaság parlamentjének Európai Ügyekkel és az Európai Források Felügyeletével Foglalkozó Bizottságának elnöke

Régiók Európai Bizottsága

  • Karl-Heinz Lambertz – a Régiók Európai Bizottságának elnöke
  • Michael Schneider – a Régiók Európai Bizottságának tagja
  • François Decoster – a Régiók Európai Bizottságának tagja

Sajtóközlemény a kinevezésekről

Visszajelzések

Az érdekelt felek véleményezték a csoport munkáját.

Task Force feedback

Jelentés

A munkacsoport 2018. július 10-én adta át végleges jelentését az Európai Bizottság elnökének, Jean-Claude Junckernek. A dokumentum választ ad az elnök által feltett három kérdésre, éspedig a következőkre: 1) miként lehetne megfelelőbben alkalmazni a szubszidiaritás és az arányosság elvét az uniós intézményeken belül, 2) hogyan lehetne eredményesebben bevonni a regionális és helyi hatóságokat az uniós szakpolitikai döntéshozatalba és a célok megvalósításába, továbbá 3) vannak-e olyan szakpolitikai területek, amelyeket részben vagy egészben vissza lehetne utalni a tagállamok hatáskörébe.

A munkacsoport következtetései szerint a szubszidiaritás és az arányosság terén olyan új munkamódszerre van szükség, amely lehetővé teszi, hogy a helyi és regionális önkormányzatok, valamint a tagállami parlamentek hatékonyabban bekapcsolódjanak az uniós szakpolitikai döntéshozatalba és az új jogszabályok kialakításába. A javasolt új megközelítés értelmében az érintettek a kormányzat valamennyi szintjén következetesebben vizsgálnák meg a szubszidiaritást és arányosságot egy „mintahálózat” – egyfajta szubszidiaritási és arányossági ellenőrző lista – alapján. A munkacsoport továbbá azt ajánlja, hogy az Európai Unióról szóló szerződés legközelebbi felülvizsgálatakor az állam-, illetve kormányfők 8 hétről 12 hétre növeljék azt az időtartamot, amely alatt a tagállami parlamentek véleményezhetik az uniós jogszabálytervezeteket. Végezetül a munkacsoport azt javasolja, hogy a három uniós intézmény állapodjon meg egy olyan összpontosított többéves programról, amely elősegítené az EU munkájának kiegyenlítését; a cél az, hogy egyes szakpolitikai területeken az új jogalkotási kezdeményezések előterjesztéséről a meglévő jogszabályok hatékonyabb végrehajtására helyeződjön át a hangsúly. Ez utóbbi javaslat a Juncker-bizottság idején bevezetett, sokkal célzottabb bizottsági munkaprogramokra, valamint a három intézmény által évente elfogadott, az adott évben kiemelten kezelt területekre vonatkozó közös nyilatkozatokra épül.

Jelentés a szubszidiaritással, az arányossággal és a „kevesebbet hatékonyabban” megközelítéssel foglalkozó munkacsoportról

Tájékoztató

Sajtóközlemény a végleges jelentésről

Videó: a munkacsoport végleges jelentése

A következő lépések

Jean-Claude Juncker elnök tanulmányozni fogja a jelentést, és dönteni fog a következő lépésekről. Az Európai Bizottság – a 2018. évi munkaprogramjában bejelentettek szerint – jelenleg közleményt készül kiadni arról, hogy miképp lehetne még jobban érvényre juttatni a szubszidiaritás, az arányosság és a minőségi jogalkotás elvét a mindennapi uniós tevékenységek során. A munkacsoport ajánlásait két fontos eseményen is meg fogják vitatni a résztvevők. Az EU osztrák elnöksége novemberben, Bregenz városában konferenciát szervez a szubszidiaritásról, ami lehetőséget nyújt majd a munkacsoport jelentésének további megvitatására és annak mérlegelésére, hogy miként lehetne továbbvinni a munkacsoport ajánlásait. A munkacsoport ajánlásait pedig a régiók és városok 2019. márciusi európai csúcstalálkozójának résztvevői is napirendre tűzhetik.

Dokumentumok

LetöltésPDF - 314.7 KB
LetöltésPDF - 122.1 KB
Első alelnök