Misija

Radnu skupinu za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije” osnovao je 14. studenoga 2017. predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker. Cilj joj je

  • donositi preporuke za bolju primjenu načela supsidijarnosti i proporcionalnosti,
  • utvrditi područja politika u kojima bi se aktivnosti mogle ponovno delegirati ili u potpunosti vratiti državama članicama EU-a te
  • pronaći načine za veću uključenost regionalnih i lokalnih tijela u donošenje politika EU-a i njihovu provedbu

Priopćenje za medije o osnivanju radne skupine

Metode rada

U razdoblju od siječnja do srpnja 2018. radna skupina sastajala se jednom mjesečno o određenim temama. Zainteresirane strane pozvane su da iznesu primjedbe na radne dokumente o tim temama.

Metode rada radne skupine o supsidijarnosti

Sastanci radne skupine

Datumi, radni dokumenti, pojedinosti o sastancima

Uprava i članovi

Predsjednik

Prvi potpredsjednik Frans Timmermans zadužen za bolju regulativu

Članovi

Nacionalni parlamenti

  • Toomas Vitsut – Predsjednik Odbora za europske poslove estonskog parlamenta (Riigikogu)
  • Reinhold Lopatka – Predsjednik Stalnog pododbora za europske poslove Nacionalnog vijeća austrijskog parlamenta
  • Kristian Vigenin – Predsjednik odbora za europske poslove i nadzor nad europskim fondovima Nacionalne skupštine Republike Bugarske

Odbor regija

  • Karl-Heinz Lambertz – predsjednik Europskog odbora regija
  • Michael Schneider – član Europskog odbora regija
  • François Decoster – član Europskog odbora regija

Objava za medije o tim imenovanjima

Vaše povratne informacije

Zainteresirane su strane mogle dati svoje opće povratne informacije o radu radne skupine.

Task Force feedback

Izvješće

Radna skupina predala je svoje završno izvješće predsjedniku Komisije Jeanu-Claudeu Junckeru 10. srpnja 2018. U njemu se odgovara na tri pitanja na koja je predsjednik Juncker tražio odgovor: kako bolje primijeniti načela supsidijarnosti i proporcionalnosti u institucijama EU-a, kako više uključiti regionalna i lokalna tijela u donošenje politika EU-a i njihovu provedbu te postoje li određena područja u kojima bi se odgovornost s vremenom mogla vratiti državama članicama.

Radna skupina zaključila je da je potreban nov način rada u području supsidijarnosti i proporcionalnosti kako bi se lokalnim i regionalnim tijelima i nacionalnim parlamentima omogućilo da djelotvornije doprinose donošenju politika EU-a i izradi novog zakonodavstva. Prema predloženom novom pristupu supsidijarnost i proporcionalnost pratile bi se dosljednije na svim razinama vlasti, na temelju modela „tablice” – neke vrste kontrolnog popisa za supsidijarnost i proporcionalnost. Predloženo je i da se prilikom sljedeće revizije Ugovora o EU-u rok u kojem nacionalni parlamenti mogu iznijeti svoja stajališta o nacrtu zakonodavnih akata EU-a produži s 8 na 12 tjedana. Konačno, radna skupina preporučuje trima institucijama EU-a da donesu poseban višegodišnji program kojim bi se pridonijelo uravnoteženijem djelovanju EU-a u nekim područjima politike, odnosno preusmjeravanju s izrade novoga na djelotvorniju provedbu postojećeg zakonodavstva. Ta se preporuka temelji na uvođenju, tijekom mandata Junckerove Komisije, znatno usmjerenijih programa rada Komisije i na godišnjim zajedničkim izjavama triju institucija o prioritetnim dokumentima koje treba donijeti određene godine.

Radna skupina za supsidijarnost, proporcionalnost i inicijativu „Činiti manje, ali učinkovitije”

Informativni članak

Priopćenje za medije o završnom izvješću

Videozapis – završno izvješće radne skupine

Sljedeći koraci

Predsjednik Juncker proučit će izvješće i osigurati odgovarajuće daljnje korake. Europska komisija priprema komunikaciju usmjerenu na daljnje jačanje uloge supsidijarnosti, proporcionalnosti i bolje regulative u svakodnevnom radu Europske unije, kako je najavljeno u njezinu programu rada za 2018. Dva važna događaja pridonijet će promišljanju o daljnjem postupanju u vezi s preporukama radne skupine. Austrijsko predsjedništvo EU-a organizirat će konferenciju o supsidijarnosti u studenom u Bregenzu. To će biti prilika za daljnju raspravu o izvješću radne skupine i razmatranje mogućih načina provedbe preporuka iz izvješća. U ožujku 2019. europski samit regija i gradova pružit će dodatnu priliku za rasprave o preporukama radne skupine.

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 314.7 KB
PreuzimanjePDF - 122.1 KB
Prvi potpredsjednik