Vaše práva v EÚ

Poznajte svoje práva v EÚ, Charta základných práv Európskej únie, ako postupovať v prípade porušenia vašich práv

Ľudské práva v krajinách, ktoré nie sú členmi EÚ

See how the EU provides humanitarian and development aid around the world and promotes fundamental rights such as dignity, equality and solidarity.

Príjemcovia a výsledky pomoci EÚ

Príjemcovia, procesy a výsledky medzinárodnej pomoci EÚ.

Ako pomáhame

Ako EÚ pripravuje a realizuje plány na poskytovanie pomoci

Zabezpečenie účinnej pomoci

EÚ zvyšuje účinnosť a zodpovednosť svojej medzinárodnej pomoci tým, že sa inšpiruje najlepšími postupmi, podporuje spoluprácu krajín EÚ a zlepšuje transparentnosť.

Where we work

The European Commission delivers humanitarian assistance and international aid all around the world.

Who we work with

The EU works with international groups, NGOs and collaboration networks to provide international aid.

Aktuality a blogy týkajúce sa pomoci a základných práv

Zobraziť všetky aktuality a blogy Komisie priamo z terénu zamerané na pomoc, základné práva a rozvoj.