Twoje prawa w UE

Poznaj swoje prawa w UE, zapoznaj się z kartą praw podstawowych, dowiedz się, co zrobić w przypadku, gdy łamie się Twoje prawa

Prawa człowieka w państwach nienależących do UE

See how the EU provides humanitarian and development aid around the world and promotes fundamental rights such as dignity, equality and solidarity.

Odbiorcy pomocy UE i uzyskane wyniki

Odbiorcy pomocy UE, procedury i wyniki UE w dziedzinie pomocy międzynarodowej

Jak udzielamy pomocy?

W jaki sposób UE przygotowuje i realizuje plany pomocowe?

Zapewnienie skuteczności pomocy

UE dba o to, by międzynarodowa pomoc była skuteczniejsza i udzielana zgodnie z zasadami rozliczalności – propaguje najlepsze praktyki, wspiera współpracę między krajami UE i zwiększa przejrzystość.

Where we work

The European Commission delivers humanitarian assistance and international aid all around the world.

Who we work with

The EU works with international groups, NGOs and collaboration networks to provide international aid.

News and blogs related to aid and fundamental rights

Wszystkie aktualności i blogi Komisji poświęcone pomocy, prawom podstawowym i rozwojowi