Uw rechten in de EU

Ken uw rechten in de EU, lees het Europees Handvest van de grondrechten, ga na wat u kunt doen als uw rechten geschonden worden

Mensenrechten buiten de Europese Unie

See how the EU provides humanitarian and development aid around the world and promotes fundamental rights such as dignity, equality and solidarity.

Begunstigden en resultaten van de hulp van de EU

Begunstigden, procedures en resultaten van de internationale hulp van de EU

Hoe we hulp verlenen

Hoe de EU plannen voor het verlenen van hulp ontwikkelt en uitvoert

Doeltreffende hulp

De EU maakt de internationale hulp doeltreffender en beter te verantwoorden door te leren van goede werkwijzen, door de EU-landen meer te laten samenwerken en door meer transparantie.

Where we work

The European Commission delivers humanitarian assistance and international aid all around the world.

Who we work with

The EU works with international groups, NGOs and collaboration networks to provide international aid.

Nieuws en blogs over ontwikkelingssamenwerking en grondrechten

Alle nieuwsberichten en blogs van de Commissie over ontwikkelingssamenwerking en grondrechten.