Do Chearta san Aontas Eorpach

Bí ar an eolas faoi na chearta atá agat san Aontas, féach Cairt um Chearta Bunúsacha an Aontais Eorpaigh, faigh amach céard is féidir a dhéanamh má sháraítear do chearta

Cearta an duine i dtíortha nach Ballstáit den Aontas iad

See how the EU provides humanitarian and development aid around the world and promotes fundamental rights such as dignity, equality and solidarity.

Faighteoirí agus torthaí chabhair an Aontais Eorpaigh

Faighteoirí, próisis agus torthaí chabhair idirnáisiúnta an Aontais Eorpaigh.

An chaoi a soláthraímid cabhair

An chaoi a ndéanann an tAontas pleananna cabhrach a cheapadh agus a chur chun feidhme

Éifeacht na cabhrach a áirithiú

Tá an tAontas Eorpach ag déanamh na cabhrach idirnáisiúnta níos éifeachtaí agus níos cuntasaí tríd an dea-chleachtas a leanúint, cuidiú leis na Ballstáit comhoibriú, agus an trédhearcachta a mhéadú.

Where we work

The European Commission delivers humanitarian assistance and international aid all around the world.

Who we work with

The EU works with international groups, NGOs and collaboration networks to provide international aid.

Nuacht agus blaganna faoin gcabhair agus faoi chearta bunúsacha

Féach an nuacht agus na blaganna allamuigh ar fad atá ag an gCoimisiún maidir le cabhair, cearta bunúsacha agus forbairt.