Τα δικαιώματά σας στην ΕΕ

Μάθετε για τα δικαιώματά σας στην ΕΕ, δείτε τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, μάθετε τι πρέπει να κάνετε σε περίπτωση που παραβιάζονται τα δικαιώματά σας

Τα ανθρώπινα δικαιώματα σε χώρες εκτός ΕΕ

See how the EU provides humanitarian and development aid around the world and promotes fundamental rights such as dignity, equality and solidarity.

Αποδέκτες της βοήθειας της ΕΕ και αποτελέσματα

Αποδέκτες, διαδικασίες και αποτελέσματα της διεθνούς βοήθειας της ΕΕ.

Πώς παρέχουμε βοήθεια

Πώς η ΕΕ εκπονεί και υλοποιεί σχέδια παροχής βοήθειας.

Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας

Η ΕΕ καθιστά τη διεθνή βοήθεια πιο αποτελεσματική και υπεύθυνη, αντλώντας διδάγματα από βέλτιστες πρακτικές, βοηθώντας τις χώρες της ΕΕ να συνεργάζονται, και βελτιώνοντας τη διαφάνεια.

Where we work

The European Commission delivers humanitarian assistance and international aid all around the world.

Who we work with

The EU works with international groups, NGOs and collaboration networks to provide international aid.

Ειδήσεις και ιστολόγια σχετικά με την παροχή βοήθειας και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις και τα ιστολόγια της Επιτροπής για την παροχή βοήθειας, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ανάπτυξη.