Vă cunoașteți drepturile?

Demnitate, libertăți, egalitate, solidaritate, drepturile cetățenilor, justiție.

Carta drepturilor fundamentale a UE

Textul integral al Cartei. Aplicarea Cartei. Relația dintre Cartă și dreptul internațional.

Cum puteți semnala o încălcare a drepturilor dumneavoastră

Adresați-vă plângerea autorității naționale competente (guvern, instanțe naționale sau un organism specializat în domeniul drepturilor omului)

Protejarea avertizorilor de integritate

Inițiativele Comisiei Europene privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii.