Poznaj swoje prawa

Godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie, sprawiedliwość

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Pełny tekst karty, jej zastosowanie, relacja między kartą a prawem międzynarodowym

Jak zgłosić naruszenie swoich praw?

Składanie skargi do właściwego organu krajowego, rządu, sądów krajowych lub wyspecjalizowanego organu ds. praw człowieka

Ochrona osób sygnalizujących naruszenia

Inicjatywy Komisji Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii