Poznaj swoje prawa

Godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie, sprawiedliwość

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Pełny tekst karty, jej zastosowanie, relacja między kartą a prawem międzynarodowym

How to report a breach of your rights

Addressing your complaint to the relevant national authority, government, national courts or a specialised human rights body.

Whistleblowers protection

European Commission initiatives on the protection of persons reporting on breaches of Union law.