Karta praw podstawowych Unii Europejskiej

Pełny tekst karty, jej zastosowanie, relacja między kartą a prawem międzynarodowym

Poznaj swoje prawa

Godność, wolność, równość, solidarność, prawa obywatelskie, sprawiedliwość

Jak zgłosić naruszenie swoich praw?

Składanie skargi do właściwego organu krajowego, rządu, sądów krajowych lub wyspecjalizowanego organu ds. praw człowieka

Ochrona osób sygnalizujących naruszenia

Inicjatywy Komisji Europejskiej w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii