EU:n perusoikeuskirja

Perusoikeuskirjan koko teksti, perusoikeuskirjan soveltaminen, perusoikeuskirja ja kansainvälinen oikeus

Tunne oikeutesi

Ihmisarvo, vapaudet, tasa-arvo, yhteisvastuu, kansalaisten oikeudet, lainkäyttö.

Miten oikeuksien loukkaamisesta tehdään ilmoitus

Kantelun tekeminen kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, hallintoelimelle, tuomioistuimelle tai erityiselle ihmisoikeuselimelle.

Väärinkäytösten paljastajien suojelu

Euroopan komission aloitteet EU:n oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelemiseksi.

Kansalaisten, tasa-arvon, perusoikeuksien ja arvojen ohjelma

Ohjelman tavoitteena on suojella ja edistää EU:n perussopimuksissa ja perusoikeuskirjassa vahvistettuja oikeuksia ja arvoja.