Харта на основните права на ЕС

Пълен текст на хартата, прилагане на хартата, връзка на хартата с международните закони

Запознайте се с правата си

Достойнство, свободи, равенство, солидарност, граждански права, правосъдие.

Как да съобщите за нарушаване на вашите права

Отправяне на жалба до съответния национален орган, правителство, съд или специализиран орган в областта на правата на човека.

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности

Инициативи на Европейската комисия относно защитата на лица, подаващи сигнали за нарушения на правото на Съюза.

Програма „Граждани, равенство, права и ценности“

Тази програма има за цел защита и утвърждаване на правата и ценностите, залегнали в Договорите за ЕС и Хартата на основните права.