Demnitate

Capitolul 1 din Carta drepturilor fundamentale a UE

Libertăți

Capitolul 2 din Carta drepturilor fundamentale a UE

Egalitate

Capitolul 3 din Carta drepturilor fundamentale a UE

Solidaritate

Capitolul 4 din Carta drepturilor fundamentale a UE

Drepturile cetățenilor

Capitolul 5 din Carta drepturilor fundamentale a UE

Justiție

Dreptul la o cale de atac eficientă și la un proces echitabil, prezumția de nevinovăție și dreptul la apărare