Waardigheid

Hoofdstuk 1 van het EU-Handvest van grondrechten.

Vrijheden

Hoofdstuk 2 van het EU-Handvest van grondrechten

Gelijkheid

Hoofdstuk 3 van het EU-Handvest van grondrechten

Solidariteit

Hoofdstuk 4 van het EU-Handvest van grondrechten.

Burgerschap

Hoofdstuk 5 van het EU-Handvest van grondrechten.

Justitie

Recht op een doeltreffende voorziening in rechte en op een eerlijk proces, vermoeden van onschuld en rechten van de verdediging.