Værdighed

Afsnit 1 i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Friheder

Afsnit 2 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Ligestilling

Afsnit 3 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

Solidaritet

Afsnit 4 i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Borgerrettigheder

Afsnit 5 i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Retfærdighed i retssystemet

Adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, uskyldsformodning og ret til et forsvar.