Důstojnost

Kapitola 1 Listiny základních práv EU

Svobody

Kapitola 2 Listiny základních práv EU

Rovnost

Kapitola 3 Listiny základních práv EU

Solidarita

Kapitola 4 Listiny základních práv EU

Práva občanů

Kapitola 5 Listiny základních práv EU

Spravedlnost

Právo na účinnou právní ochranu a spravedlivý proces / presumpce neviny a právo na obhajobu