Kend dine rettigheder

Afsnit 6 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder handler om retfærdighed i retssystemet. Artikel 47-50 beskytter følgende rettigheder:

Hvad skal du gøre, hvis dine rettigheder er blevet krænket?

Myndighederne i EU-landene er kun forpligtet til at overholde chartret om grundlæggende rettigheder, når de gennemfører EU-lovgivningen. De grundlæggende rettigheder er beskyttet af dit lands forfatning.

Sådan indbringer du en overtrædelse af dine rettigheder

Indbring din klage til den relevante nationale myndighed, regering, nationale domstole eller et specialiseret menneskerettighedsorgan.