Tiedä oikeutesi

EU:n perusoikeuskirjan 2 osasto käsittelee vapauksia. Tämän osaston 6–19 artikloilla turvataan seuraavat oikeudet:

Mitä tehdä, jos oikeuksiasi loukataan

EU-maiden viranomaisten on noudatettava EU:n perusoikeuskirjaa vain EU:n lainsäädännön täytäntöönpanon yhteydessä. Muilta osin perusoikeutesi on turvattu oman maasi perustuslaissa.

Miten oikeuksien loukkaamisesta tehdään ilmoitus

Kantelun tekeminen kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, hallintoelimelle, tuomioistuimelle tai erityiselle ihmisoikeuselimelle.