Μάθετε τα δικαιώματά σας

Το κεφάλαιο 5 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αφορά τα δικαιώματα των πολιτών. Τα άρθρα 39-46 του κεφαλαίου αυτού προστατεύουν τα παρακάτω δικαιώματα

Τι να κάνετε σε περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων σας

Οι αρχές των χωρών της ΕΕ υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων μόνο κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ. Τα θεμελιώδη δικαιώματα προστατεύονται από το Σύνταγμα της χώρας σας.

Πώς να καταγγείλετε παραβίαση των δικαιωμάτων σας

Υποβολή καταγγελίας στην αρμόδια εθνική αρχή, στην κυβέρνηση, στα εθνικά δικαστήρια ή σε ειδικευμένο φορέα για τα ανθρώπινα δικαιώματα.