Milloin EU:n perusoikeuskirjaa sovelletaan?

Perusoikeuskirjan määräykset koskevat EU:n toimielimiä ja muita laitoksia toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. EU-maita ne koskevat vain silloin, kun on kyse EU-lainsäädännön täytäntöönpanosta.

Perusoikeuskirja suojelee yksityis- ja oikeushenkilöitä perusoikeuksien loukkauksilta, jos EU:n toimielinten toimet niitä aiheuttavat. Tällaisessa tapauksessa EU:n tuomioistuimella on toimivalta tutkia säädöksen laillisuus.

Jos kansallinen viranomainen toimii perusoikeuskirjan vastaisesti pannessaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä, kansallisilla tuomioistuimilla on (EU:n tuomioistuimen opastamana) toimivalta varmistaa perusoikeuskirjan noudattaminen.

Euroopan unionin perusoikeuskirja täydentää kansallisia valtiosääntöjärjestelmiä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaa perusoikeuksien suojaa, mutta se ei korvaa niitä.

Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu asiassa, joka ei liity EU-lainsäädäntöön, sinun on osoitettava kantelusi kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle, hallintoelimelle, tuomioistuimelle tai erityiselle ihmisoikeuselimelle.

Miten oikeuksien loukkaamisesta tehdään ilmoitus

Kansalliset tasa-arvoelimet

Kaikkien EU-maiden on nimettävä kansallinen tasa-arvoelin, joka vastaa yhdenvertaisen kohtelun edistämisestä.

Näiden elinten on:

  • tarjottava riippumatonta apua syrjinnän uhreille
  • teetettävä kyselyjä ja selvityksiä
  • julkaistava riippumattomia raportteja ja suosituksia

Jos katsot, että oikeuksiasi on loukattu, ota yhteyttä maasi kansalliseen tasa-arvoelimeen.

Kansallisten tasa-arvoelinten luettelo

Lue lisää kansallisen tason kantelun tekemisestä.

Oikeuksien loukkaamisen tyypit

Kansallisen viranomaisen tekemä loukkaus

Jos kansallinen viranomainen toimii perusoikeuskirjan vastaisesti pannessaan täytäntöön EU-lainsäädäntöä, kansallisilla tuomioistuimilla on (EU:n tuomioistuimen opastamana) toimivalta varmistaa perusoikeuskirjan noudattaminen.

EU:n toimielimen tekemä loukkaus

Perusoikeuskirja suojelee yksityis- ja oikeushenkilöitä perusoikeuksien loukkauksilta, jos EU:n toimielinten toimet niitä aiheuttavat. Tällaisessa tapauksessa EU:n tuomioistuimella on toimivalta tutkia säädöksen laillisuus.

Euroopan komissio haastaa kansallisen viranomaisen oikeuteen

Euroopan komissio voi haastaa EU-maan oikeuteen perusoikeuksien loukkaamisesta EU-lain täytäntöönpanoon liittyvässä asiassa. Se ei voi tehdä sitä, kun kyse on pelkästään kansallisesta lainsäädännöstä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

EU-maat ovat EU-lainsäädännön mukaisista velvoitteistaan riippumatta sitoutuneet myös Euroopan ihmisoikeussopimukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että jos EU-maa on loukannut Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaa perusoikeutta, asian voi viedä – viimeisenä keinona kaikkien kansallisten oikeuskeinojen jälkeen – Strasbourgissa toimivaan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen.

Voitko viedä oman asiasi Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen? Tutustu ihmisoikeustuomioistuimen käsiteltäväksi otettavien asioiden oppaaseen.

Ch@rter Click! -työkalupakki

EU-rahoitteisessa Ch@rter Click! -projektissa on luotu työkalupakki (muistilista ja opas), joka on tarkoitettu perusoikeusloukkausten uhreille, asianajajille, kansallisille tuomareille, oikeusasiahenkilöille, tasa-arvoelimille ja muille kansallisille ihmisoikeusinstituutioille sen selvittämiseen, missä tapauksissa EU:n perusoikeuskirja voi tarjota suojaa.

Euroopan unionin perusoikeuskirja täydentää kansallisia valtiosääntöjärjestelmiä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksen takaamaa perusoikeuksien suojaa, mutta se ei korvaa niitä.

Asiakirjat

LataaPDF - 289.7 KB