Textul integral al Cartei

Carta drepturilor fundamentale a UE pe EUR-Lex, site-ul oficial dedicat legislației UE

Aplicarea Cartei

Drepturile fundamentale în procesul legislativ al UE, rolul Agenției pentru Drepturi Fundamentale și rapoartele anuale privind aplicarea Cartei

De ce avem nevoie de Cartă?

Carta drepturilor fundamentale: domeniu de aplicare și Convenția europeană a drepturilor omului

Când se aplică Carta?

Informații pentru cetățenii țărilor UE privind aplicarea Cartei drepturilor fundamentale a UE