Pełny tekst karty

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej na portalu EUR-Lex, oficjalnej stronie internetowej aktów prawa unijnego

Stosowanie karty

Prawa podstawowe w procesie ustawodawczym UE, rola Agencji Praw Podstawowych oraz roczne sprawozdania ze stosowania karty

Dlaczego potrzebujemy karty?

Karta praw podstawowych, jej zakres i powiązanie z europejską konwencją praw człowieka

W jakich przypadkach ma zastosowanie karta?

Informacje na temat stosowania Karty praw podstawowych UE wobec obywateli państw UE