Cjeloviti tekst Povelje

Povelja EU-a o temeljnim pravima na portalu EUR-Lex, službenoj internetskoj stranici prava EU-a

Primjena Povelje

Temeljna prava u zakonodavnom postupku EU-a, uloga Agencije za temeljna prava i godišnja izvješća o primjeni Povelje.

Zašto nam je potrebna Povelja?

Povelja o temeljnim pravima, što obuhvaća i kako je povezana s Europskom konvencijom o ljudskim pravima.

Kada se primjenjuje Povelja?

Informacije o primjeni Povelje EU-a o temeljnim pravima za građane država članica EU-a.