Πλήρες κείμενο του χάρτη

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ στον EUR-Lex, τον επίσημο ιστότοπο του δικαίου της ΕΕ

Εφαρμογή του Χάρτη

Τα θεμελιώδη δικαιώματα στη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ, ο ρόλος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη.

Γιατί χρειαζόμαστε τον Χάρτη;

Ο Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, τι καλύπτει και πώς συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Πότε εφαρμόζεται ο Χάρτης;

Πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ για τους πολίτες των χωρών της ΕΕ.