Úplné znění listiny

Listina základních práv EU na EUR-Lexu, oficiálních internetových stránkách práva EU

Uplatňování Listiny základních práv

Základní práva v legislativním procesu EU, úloha Agentury pro základní práva a výroční zprávy o uplatňování Listiny.

Účel Listiny

Listina základních práv – která práva chrání a jak souvisí s Evropskou úmluvou o lidských právech.

Kdy se Listina uplatňuje?

Informace o uplatňování Listiny základních práv EU pro občany zemí EU.