Ozadje

Pravice posameznikov v EU so bile določene večkrat, na različne načine in v različnih oblikah.

Zato se je EU odločila, da jih vse vključi v enoten dokument, posodobljen v skladu z družbenimi spremembami, socialnim napredkom ter znanstvenim in tehnološkim razvojem. 

Listina o temeljnih pravicah v enem dokumentu združuje vse osebne, državljanske, politične, ekonomske in socialne pravice ljudi v EU.

Te vključujejo:

 • vse pravice iz sodne prakse Sodišča Evropske unije,

 • pravice in svoboščine, zapisane v Evropski konvenciji o človekovih pravicah,

 • druge pravice in načela, ki izhajajo iz ustavnih tradicij, skupnih državam članicam EU, in drugih mednarodnih instrumentov.

Listina EU o temeljnih pravicah

Celotno besedilo listine, uporaba listine, listina in mednarodno pravo

 

Kaj zajema

Listina vsebuje pravice in svoboščine v okviru šestih naslovov:

 • dostojanstvo,
 • svoboščine,
 • enakost,
 • solidarnost,
 • pravice državljanov,
 • sodno varstvo.

Listina je za EU postala pravno zavezujoča decembra 2009 z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe.

Da bi odražala sodobno družbo, vključuje temeljne pravice „tretje generacije“, kot so:

 • varstvo podatkov,
 • jamstva glede bioetike,
 • pregledno upravljanje.

Pravice otroka

Spodbujanje in varstvo pravic otroka sta temeljna cilja EU, ki ju dodatno podpira tudi Lizbonska pogodba.

Listina z zapisom pravic otroka:

 • priznava, da je treba politike EU, ki neposredno ali posredno vplivajo na otroke, oblikovati, izvajati in spremljati ob upoštevanju načela otrokovih koristi,

 • zagotavlja pravico do varstva in skrbi, ki sta potrebna za dobrobit otrok,

 • priznava, da je treba otroke zaščititi pred zlorabami, zanemarjanjem in kršitvami njihovih pravic ter razmerami, ki ogrožajo njihovo dobrobit.

Evropska komisija hkrati z izvajanjem Listine spodbuja boj proti rasizmu, ksenofobiji in homofobiji ter zaščito pripadnikov manjšin.

Konvencija o človekovih pravicah

Listina je v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah. Ko Listina vsebuje pravice, ki izhajajo iz te konvencije, sta njihov pomen in področje uporabe enaka.

Z Listino se krepi varstvo temeljnih pravic, saj so te pravice za državljane še bolj poudarjene in jasnejše.

Evropska komisija je leta 2010 sprejela strategijo za spremljanje in zagotavljanje učinkovitega uveljavljanja pravic in svoboščin iz Listine.