Háttér-információk

Az egyének jogait az Európai Unióban különböző időpontokban, különböző módokon és különböző formákban állapították meg.

Ezért az EU úgy döntött, hogy ezeket egyetlen dokumentumban foglalja össze, amelyet a társadalmi változások, a társadalmi haladás, valamint a tudományos és technológiai fejlődés fényében aktualizáltak. 

Az Alapjogi Charta egyetlen szövegben foglalja össze mindazokat személyiségi, polgári, politikai, gazdasági és szociális jogokat, amelyek az EU-ban megilletik a polgárokat.

A Charta a következőkre terjed ki:

 • az Európai Unió Bíróságának ítélkezési gyakorlatában megállapított valamennyi jog,

 • az emberi jogok európai egyezményében foglalt jogok és szabadságok és

 • az uniós országok közös alkotmányos hagyományaiból és más nemzetközi okmányokból eredő egyéb jogok és elvek.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája

A dokumentum teljes szövege, a Charta érvényre juttatása, a Charta és a nemzetközi jog kapcsolata

 

Miből áll?

A Charta hat cím alatt tartalmazza a jogokat és szabadságokat:

 • méltóság
 • szabadságok
 • egyenlőség
 • szolidaritás
 • a polgárok jogai
 • igazságszolgáltatás

A Lisszaboni Szerződés 2009. decemberi hatálybalépésével a Charta az EU számára jogilag kötelező erejűvé vált.

A modern társadalmi folyamatokra való reagálása érdekében a Charta olyan „harmadik generációs” alapjogokat is magában foglal, mint például:

 • az adatvédelem,
 • bioetikai garanciák vagy
 • az átlátható közigazgatás.

Gyermekjogok

A gyermekek jogainak előmozdítása és védelme az EU két rendkívül fontos célja, amelyekre a Lisszaboni Szerződés további hangsúlyt helyezett.

A gyermek jogainak rögzítésével a Charta:

 • elismeri, hogy a gyermekeket közvetlenül vagy közvetve érintő uniós politikákat a gyermek mindenek felett álló érdekének figyelembevételével kell kialakítani, végrehajtani és nyomon követni,

 • garantálja a gyermekek jólétéhez szükséges védelemhez és gondoskodáshoz való jogot, valamint

 • elismeri, hogy a gyermekeket óvni kell a bántalmazástól, az elhanyagolástól és jogaik megsértésétől, valamint a jólétüket veszélyeztető helyzetektől.

A Charta végrehajtásával összhangban az Európai Bizottság támogatja a rasszizmus, az idegengyűlölet és a homofóbia elleni küzdelmet, továbbá a kisebbségekhez tartozó személyek védelmét.

Az emberi jogokról szóló egyezmény

A Charta összhangban áll az emberi jogok európai egyezményével is. A Chartában található, és az egyezményből származó jogok jelentése és hatálya mindkét dokumentumban azonos.

A Charta azzal is erősíti az alapvető jogok védelmét, hogy a polgárok számára láthatóbbá és egyértelműbbé teszi őket.

Az Európai Bizottság 2010-ben elfogadott egy stratégiát a Chartában foglalt jogok és szabadságok hatékony végrehajtásának nyomon követésére és biztosítására.