Lehekülje sisu

Kui hartat kasutatakse?

Harta sätted on suunatud:

  • ELi institutsioonidele ja asutustele 

  • riiklikele ametiasutustele juhul, kui nad rakendavad ELi õigust

Näiteks kohaldatakse hartat siis, kui ELi liikmesriigid võtavad vastu või kohaldavad riiklikke õigusakte, millega rakendatakse mõnda ELi direktiivi, või kui ametiasutused kohaldavad ELi määrusi.

Neil juhtudel, kui harta ei kohaldu, on põhiõiguste kaitse tagatud ELi riikide põhiseaduste või põhiseaduslike tavade ning ratifitseeritud rahvusvaheliste konventsioonidega.

Harta ei laienda ELi tegevusvaldkonda küsimustele, mis tavapäraselt ELi pädevusse ei kuulu.

Euroopa Liidu põhiõiguste harta