Grundläggande rättigheter i EU:s lagstiftningsprocess

Strategi och förslag för att föra in grundläggande rättigheter i EU-lagstiftningen.

Årsrapporter om tillämpningen av stadgan

Årsrapporterna om tillämpningen av grundläggande rättigheter i EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna.

EU:s byrå för grundläggande rättigheter

Byråns uppdrag, sammansättning, omfattning och utvärdering.

Studier med anknytning till stadgan

Studier med anknytning till stadgan om de grundläggande rättigheterna.

EU:s strategi för att förbättra tillämpningen av stadgan

Strategi för att förbättra tillämpningen av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU