Vključevanje temeljnih pravic v zakonodajni postopek EU

Strategija in predlogi za zagotavljanje temeljnih pravic v pravu EU.

Letna poročila o uporabi Listine

Letna poročila o izvajanju temeljnih pravic iz Listine EU o temeljnih pravicah.

Vloga agencije za temeljne pravice za temeljne pravice

Vloga, sestava, področje uporabe in ocena Agencije za temeljne pravice.

Študije v zvezi z Listino

Študije v zvezi z Listino EU o temeljnih pravicah.

Strategija za okrepitev uporabe Listine

Strategija za okrepitev uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU