Uwzględnienie praw podstawowych w procesie legislacyjnym

Strategia i wnioski ustawodawcze dotyczące gwarancji praw podstawowych w prawie UE

Roczne sprawozdania ze stosowania karty

Roczne sprawozdania z wdrażania praw podstawowych zawartych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej

Rola Agencji Praw Podstawowych

Rola, skład, zakres działań i ocena Agencji Praw Podstawowych.

Badania dotyczące karty

Badania dotyczące karty

Unijna strategia na rzecz skuteczniejszego stosowania Karty praw podstawowych UE

Strategia na rzecz wzmocnienia stosowania Karty praw podstawowych w UE