Integratie van de grondrechten in het wetgevingsproces van de EU

Strategie en voorstellen om de grondrechten in het EU-recht te waarborgen.

Jaarverslagen over de toepassing van het Handvest

Jaarverslagen over de toepassing van de grondrechten in het Handvest van de grondrechten van de EU.

Rol van het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten

Rol, samenstelling, werkterrein en evaluatie van het Bureau voor de grondrechten.

Studies in verband met het Handvest

Studies in verband met het Handvest van de grondrechten.

EU-strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de grondrechten

Strategie ter versterking van de toepassing van het Handvest van de Grondrechten in de EU