Pamattiesību iekļaušana ES likumdošanas procesā

Stratēģija un priekšlikumi pamattiesību ievērošanai ES tiesību aktos.

Ikgadējie ziņojumi par Hartas piemērošanu

Ikgadējie ziņojumi par ES Pamattiesību hartā noteikto pamattiesību īstenošanu.

Pamattiesību aģentūras loma

Pamattiesību aģentūras loma, sastāvs, darbības joma un novērtējums.

Pētījumi attiecībā uz Hartu

Pētījumi attiecībā uz Pamattiesību hartu.

ES stratēģija, kas paredz stiprināt Pamattiesību hartas piemērošanu

ES stratēģija, kas paredz stiprināt Pamattiesību hartas piemērošanu