Perusoikeudet EU:n lainsäädäntöprosessissa

Strategia ja ehdotukset perusoikeuksien varmistamiseksi EU-lainsäädännössä.

Vuosiraportit EU:n perusoikeuskirjan soveltamisesta

Vuosiraportit EU:n perusoikeuskirjan mukaisten perusoikeuksien toteuttamisesta.

Perusoikeusviraston rooli

Perusoikeusviraston tehtävä, kokoonpano, toiminta-ala ja arviointi

EU:n peruskirjaan liittyvät selvitykset

Euroopan unionin peruskirjaan liittyvät selvitykset.

EU:n strategia perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi

Strategia perusoikeuskirjan soveltamisen vahvistamiseksi EU:ssa