Integrering af de grundlæggende rettigheder i EU's lovgivningsproces

Strategi og forslag til sikring af grundlæggende rettigheder i EU-lovgivningen.

Årsberetninger om anvendelsen af chartret

Årsberetninger om overholdelsen af de grundlæggende rettigheder i EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Agenturet for Grundlæggende Rettigheders rolle

Agenturet for Grundlæggende Rettigheder – rolle, sammensætning, aktivitetsområder og evaluering.

Undersøgelser vedrørende chartret

Undersøgelser vedrørende EU's charter om grundlæggende rettigheder.

Strategi til styrkelse af anvendelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i EU

Strategi til styrkelse af anvendelsen af chartret om grundlæggende rettigheder i EU