Vloga

Agencija EU za temeljne pravice je bila ustanovljena leta 2007 za zagotavljanje pomoči in strokovnega znanja v zvezi s temeljnimi pravicami institucijam, organom, uradom in agencijam EU ter državam EU pri izvajanju prava EU.

Agencija EU za temeljne pravice je bila ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 168/2007.

Glavna naloga agencije je zbirati in objavljati ustrezne, objektivne, zanesljive in primerljive informacije in podatke o razmerah na področju temeljnih pravic v vseh državah EU, ki sodijo na področje uporabe prava EU. Agencija spodbuja tudi dialog s civilno družbo, da bi povečala ozaveščenost javnosti o temeljnih pravicah in širila informacije o svojem delu. 

Ustanovna uredba o ustanovitvi Agencije EU za temeljne pravice

Predlog spremembe Uredbe Sveta (ES) št. 168/2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice

Področja dela in področje uporabe

Agencija svoje raziskave načrtuje na podlagi večletnih programskih dokumentov in v okviru tematskih področij, navedenih v njenih večletnih okvirih.

Področje uporabe Agencije so države EU. Morebitne države EU in države, s katerimi je bil sklenjen stabilizacijsko-pridružitveni sporazum, lahko sodelujejo pri delu agencije kot opazovalke.

Več informacij je na voljo na spletišču Agencije EU za temeljne pravice.