Rol

Het Bureau van de Europese Unie voor de grondrechten werd in 2007 opgericht om de instellingen, organen en instanties van de EU en de EU-landen te helpen bij de uitvoering van EU-wetgeving met expertise op het gebied van de grondrechten.

Het is opgericht bij Verordening (EG) nr. 168/2007 van de Raad.

De belangrijkste taak van het bureau is om binnen de grenzen van het EU-recht relevante, objectieve, betrouwbare en vergelijkbare gegevens en informatie over de grondrechtensituatie in alle EU-landen te verzamelen en publiceren. Het bureau bevordert ook de dialoog met het maatschappelijk middenveld om het publiek voor te lichten over de grondrechten en aandacht te vragen voor zijn activiteiten. 

Oprichtingsverordening

Voorstel tot wijziging van de oprichtingsverordening

Werkterreinen en toepassingsgebied

De activiteiten van het bureau vinden plaats op basis van meerjarige programmeringsdocumenten. Ze hebben betrekking op thema's die in het meerjarenkader zijn opgenomen.

De werkzaamheden beperken zich tot de EU-landen. Aspirant-lidstaten en landen waarmee een stabilisatie- en associatieovereenkomst is gesloten, kunnen als waarnemer aan de werkzaamheden van het bureau deelnemen.

Meer informatie vindt u op de website van het Bureau voor de grondrechten.