Strategija

Europska komisija je 2010. donijela strategiju praćenja i učinkovite provedbe prava i sloboda utvrđenima u Povelji. Strategija ima tri glavna cilja:

  • zajamčiti pravilno razmatranje prava i načela iz Povelje u svakoj fazi zakonodavnog postupka
  • poboljšati način na koji građani EU-a shvaćaju zaštitu temeljnih prava u EU-u
  • u okviru godišnjih izvješća pratiti napredak primjene Povelje.

Strategija za učinkovitu provedbu Povelje Europske unije o temeljnim pravima

Novi zakonodavni prijedlozi

Svi prijedlozi zakonodavstva EU-a moraju poštovati odredbe Povelje. Komisija je stoga poboljšala procjenu učinka novih zakonodavnih prijedloga na temeljna prava. Konkretno, Europska komisija donijela je niz smjernica o temeljnim pravima koje se koriste u procjenama učinka.

Operativne smjernice o razmatranju temeljnih prava prilikom izrade procjena učinka koje sastavlja Europska Komisija.

Od 2015. u novi paket mjera za bolju regulativu uključen je i poseban kontrolni popis za procjene učinka.

Europska komisija upotrebljava kontrolni popis kako bi utvrdila utjecaj prijedloga na određena temeljna prava te kako bi sustavno procijenila učinak svake predviđene opcije politike na ta prava.

Tijekom zakonodavnog postupka Europska komisija surađuje sa suzakonodavcima kako bi osigurala usklađenost prava Unije s Poveljom.

Kontrolni popis za temeljna prava

Projekti

U sklopu projekta Ch@rter Click!, koji je financiran sredstvima EU-a, izrađen je praktični alat, kontrolni popis i upute za pomoć žrtvama kršenja temeljnih prava. Projekt pruža potporu i odvjetnicima, nacionalnim sucima, pravobraniteljima, tijelima za ravnopravnost i drugim nacionalnim institucijama za ljudska prava pri utvrđivanju je li u određenom slučaju moguća zaštita na temelju Povelje Europske unije o temeljnim pravima.

Ch@rter Click! projekt

Ch@rter Click! - kontrolni popis

Ch@rter Click!- upute

Povelja i nacionalno pravo

Poveljom se Europskoj komisiji ne dodjeljuje opća ovlast za djelovanje u području temeljnih prava. Komisija može djelovati samo kada je riječ o pravu Unije (na primjer kod donošenja zakonodavstva ili primjene prava Unije u nacionalnom zakonodavstvu koje nije u skladu s Poveljom).

Države članice EU-a svojim nacionalnim ustavima i sudovima štite temeljna prava. One također moraju poštovati svoje međunarodne obveze u pogledu ljudskih prava, kao što su one koje proizlaze iz Europske konvencije o ljudskim pravima. Povelja nije zamjena za njih. Stoga su nacionalni sudovi tijela koja osiguravaju poštovanje temeljnih prava.