Uresničevanje Listine v dobro vseh

Evropska komisija je 2. decembra 2020 predstavila novo strategijo za okrepitev uporabe Listine o temeljnih pravicah v EU.

Listina mora postati resničnost za vse, zato strategija določa smer njenega izvajanja v naslednjih 10 letih.

Strategija ima štiri stebre:

1. Učinkovita uporaba v državah članicah

2. Krepitev vloge organizacij civilne družbe, zagovornikov pravic in delavcev v pravni stroki

3. Listina kot vodilo za institucije EU

4. Povečanje ozaveščenosti ljudi

Dokumenti

PrenesiPDF - 737.6 KB