Realizácia charty pre všetkých

Dňa 2. decembra 2020 Komisia predstavila novú Stratégiu posilnenia uplatňovania Charty základných práv v EÚ.

S cieľom zabezpečiť, aby sa charta stala realitou pre každého, sa v stratégii stanovuje smerovanie vykonávania charty na nasledujúcich 10 rokov.

Stratégia sa zameriava na štyri piliere:

1. Účinné uplatňovanie členskými štátmi

2. Posilnenie organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov práv a odborníkov pracujúcich v oblasti justície

3. Charta ako kompas pre inštitúcie EÚ

4. Zvyšovanie informovanosti občanov

Dokumenty

StiahnuťPDF - 737.6 KB